Bouwberaad West-Brabant: "Regio pakt verbouwing van Nederland op, maar meer duidelijkheid is gewenst"

Door Redactie, 11 december 2018

Bouwberaad West-Brabant: "Regio pakt verbouwing van Nederland op, maar meer duidelijkheid is gewenst"

Regio West-Brabant ambieert een koppositie bij de uitvoering van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Tijdens het jaarlijkse Bouwberaad West-Brabant afgelopen november in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur bespraken overheid, brancheverenigingen en bedrijven het Klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor burgers en lokale bedrijven. De ervaringen van koplopers uit de regio inspireerden de 110 aanwezigen om niet te lang op wetgeving en gedetailleerde duidelijkheid te wachten, maar nu al als regio de handen uit de mouwen te steken.

Diverse sprekers uit het bedrijfsleven, de overheid en brancheverenigingen geven tijdens dit Bouwberaad - georganiseerd door Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Rabobank en Provincie Noord-Brabant - een presentatie over hun inspanningen en uitdagingen voor de energietransitie van West-Brabant.

Zesduizend opgeleide installateurs

Anne Marie Spierings, gedeputeerde Energie van Provincie Noord-Brabant, ziet voor de provincie vooral de rol van aanjager en kennisdeler weggelegd. Ook kan ze gemeenten financieel ondersteunen bij het verstrekken van leningen aan goede initiatieven. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, stelt vervolgens dat Bouwend Nederland en Techniek Nederland de plannen uiteindelijk moeten implementeren. "We willen graag aansluiten bij de gesprekken op lokaal niveau en zoeken naar oplossingen die voor verschillende wijken mogelijk zijn. Er valt veel te winnen als we in de keten samenwerken."

Duidelijkheid en continuïteit

Henk Homberg, toenmalig vice-voorzitter van Bouwend Nederland, vult Terpstra's verhaal aan met een dringende oproep aan opdrachtgevers: zorg voor duidelijkheid, daadkracht en schaalgrootte. "De bouw en installatietechniek moeten straks tot veertig procent op kosten besparen. Bedrijven zijn daartoe bereid, maar dan moeten ze weten dat hun investeringen en uitvindingen ook de komende jaren toegepast kunnen worden." Ook Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank, wil meer duidelijkheid van de overheid, maar wil ondertussen een financieringsoplossing vinden waardoor particulieren wel maatregelen kunnen nemen om hun huis te verduurzamen, maar niet zelf met een restschuld blijven zitten. Toine Theunis, wethouder van gemeente Roosendaal, benoemt het warmtenet in zijn stad, waarmee een hele wijk met restwarmte van afvalverbranding wordt verwarmd. “De volgende stap is het verduurzamen van particulier woningbezit maar wie gaat dat betalen en hoe kan ik inwoners verleiden te investeren? Wetgeving zou mij hierbij enorm kunnen helpen”, aldus de wethouder.

Koplopers

In het tweede deel volgen een aantal inspirerende voorbeelden van bedrijven die de wetgeving niet afwachten en nu al volop gasloos bouwen. Sprekers zijn Lars Paantjes van Spranger Bouw, Erik van den Bergh van Bergh Bouw, Frank Bogers van Bogers Installatie BV en Corne Roovers van Coro Zonnepanelen BV. Laatstgenoemde is specialist op het gebied van zonne-energie vanuit de gedachte van rendement. De investering levert uiteindelijk altijd meer op dan de aanschafprijs. Coro ontwikkelde ook infrarood-panelen waarmee 's zomers elektriciteit opgewekt wordt, die 's winters het huis verwarmt. Dit maakt een warmtepomp overbodig. Een gasloos gebouw is voor particulieren en ook voor veel mkb’ers makkelijk te bereiken, vertelt Roovers. “Maar de overheid moet wel zorgen voor duidelijkheid. Wat gebeurt er met de salderingsregeling en hoe gaan we de opslag van energie regelen? Voer regels in die minimaal de komende tien jaar zullen gelden. Dan durven bedrijven op te schalen en kunnen we aan alle vraag voldoen."

Ambities lokaal realiseren

In het derde blok wordt de verbinding gelegd tussen de landelijke ambities en de lokale praktijk. Greetje Bos van gemeente Breda, Ruud van den Boom van Woonkwartier, Erik Colijn van Bouwschool Breda en Onno Eigeman van Stichting Stoer/ EC Halderberge bespreken wat er nodig is om de ambities lokaal te realiseren. In Breda reist een compleet circulair gebouwd Tiny House rond om het verhaal van de energietransitie bij de burgers te brengen. En dat werkt, de aanloop is enorm! Greetje Bos, wethouder Energietransitie in Breda, doet daarnaast een oproep aan alle partijen in de zaal om zich aan te sluiten bij de stakeholders bijeenkomst. “Samen zoeken we verder naar tools om de transitie in Breda mogelijk te maken.” De uitnodiging wordt direct aangenomen door een makelaar in de zaal die graag de helpende hand wil bieden om afspraken en subsidieregelingen uit te dragen aan kersverse woningbezitters.

Afsluiter van de middag is 'mystery guest' Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur klimaat en energie op het ministerie van EZK. "We zijn met de grote verbouwing van Nederland bezig. We praten enerzijds over een technische transitie; hoeveel duurzame energie wekken we op, hoeveel gebouwen verduurzamen we? Maar het is ook een grote maatschappelijke transitie. Als landelijke politiek doen we ons best voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid, maar volgens mij is de kracht van de regio dat ze binnen de gestelde kaders vervolgens kunnen zeggen: zó pakken wij het wijk voor wijk aan."


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Dennis Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid