Cobouw Café Groningen: "Vertrouwen win je terug door huizen te versterken"

Door Redactie, 12 maart 2019

Cobouw Café Groningen: "Vertrouwen win je terug door huizen te versterken"

Met een speciaal bouwdepot moet er eindelijk schot komen in het versterken van Groningse woningen. Die oplossing werd donderdag 7 maart aangedragen tijdens Cobouw Café Groningen in Bax Brouwerij. Patrick Brouns (CDA): "We moeten snel aan de slag met de beschadigde huizen, aan papierwerk hebben bewoners niks."

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen reizen Cobouw Café en Bouwend Nederland door het land om met politici en bouwers in gesprek te gaan over belangrijke provinciale bouw- en infrathema's. In Groningen kun je dan natuurlijk niet om de aardbevingsproblematiek heen. "Ik hoorde net dat men bij Groningen denkt aan aardbevingen en aan bouwen. Maar ik denk juist niet aan bouwen, want de mensen hier wachten al zo lang op herstelwerkzaamheden en er wordt eigenlijk niks gedaan", vindt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en vandaag de sidekick van Cobouw-journalisten Thomas van Belzen en Joost Zwaga. Samen bevragen ze gedeputeerden Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Gerard Hoiting, algemeen directeur van Roelofsgroep, Jan Emmo Hut, directeur Bouwbedrijf Kooi Appingedam en Alfred Kazemier, die directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp is op de afdeling Stadsontwikkeling van Gemeente Groningen.

Gewoon beginnen

De aanwezigen zijn het grotendeels eens over de herstelopgave. Tot nu toe was er teveel papieren rompslomp en is men aan het daadwerkelijk op grote schaal versterken van de huizen en overige gebouwen niet genoeg toegekomen. Terwijl je volgens Verhagen "vertrouwen terugwint door huizen te versterken, niet door een parlementaire enquête". Dat is ook de ervaring die bouwer Jan Emmo Hut heeft. Groningers hebben bijna geen vertrouwen meer in de huidige aanpak. "Provincies, gemeenten en instanties zijn nu te voorzichtig in het benaderen van mensen. Je kunt beter twee keer langskomen en gewoon beginnen, dan dat je té zorgvuldig wilt zijn in je procedures en uiteindelijk te laat komt bij een huis dat op instorten staat."

Bouwdepot

Boodschap aan de aanwezige politici luidt dat de provincie hierin de regie moet nemen. Gräper-van Koolwijk en Brouns, die momenteel beide in de coalitie van provincie Groningen zitten, zijn het hier mee eens. Er moet snel aan de slag worden gegaan, maar er moet ook geld vanuit het Rijk beschikbaar komen. Brouns: "De regio moet de regie nemen, maar de rekening is niet voor de regio." Een mogelijke oplossing om de herstel- of versterkingswerkzaamheden te versnellen is een groot bouwdepot waar Groningers met schade gebruik van kunnen maken. Het idee is dat zo het geld aan de bewoners gegeven wordt, die zelf de afspraken met de marktpartijen maken, in plaats van werken met aanbestedingen. De provincie zou ervoor moeten zorgen dat zo'n bouwdepot er komt.

Aan de slag met infra

Behalve over het aardbevingsdossier hebben de Cobouw-journalisten ook enkele vragen over samenwerking bij infraprojecten. Over het zogenaamde complexe project Ring Zuid in Groningen - dat flinke vertraging opliep - kunnen de aanwezigen kort zijn. Zaken die op de achtergrond speelden zijn nagenoeg opgelost en alle partijen hebben nu gezamenlijk de schouders eronder gezet. "Als je bij elke hobbel die je tegenkomt begint met praten over scheiden, dan weet je zeker dat je het einde nooit gaat halen", vindt Brouns.

Groot denken, klein doen

Een geslaagde vorm van samenwerking binnen de Groningse infrastructuur is het
Innovatieatelier. De drie noordelijke provincies, waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aas, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland met haar bestuurders van de afdeling Platform Infra Noord zitten regelmatig om tafel om samen meer ruimte voor innovatie te creëren. Onder het motto ‘Groot denken , klein doen’ besluiten ze samen welke infraprojecten zich daarvoor lenen. De opdrachtgevers vragen marktpartijen via een beknopte uitvraag om innovatieve oplossingen voor bepaalde projecten of probleemstellingen. "Het innovatieatelier biedt ruimte voor lef en experiment", zegt Gräper-van Koolwijk. Voorwaarde om mee te doen in dit samenwerkingsverband is kennis delen. De ideeën en oplossingen worden aan iedereen gepresenteerd, zodat de markt als geheel er ook haar voordeel mee kan doen.

Zie ook: https://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=15714524 en  onze themapagina over de Provinciale Statenverkiezingen www.bouwendnederland.nl/provinciale-statenverkiezingen.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN MARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord