Regiodag Randstad Zuid ‘Vermogen om te groeien’

Door Redactie, 13 maart 2019

Regiodag Randstad Zuid ‘Vermogen om te groeien’

Vooruitkijken, ervaringen delen en elkaar inspireren

Een congreslocatie met de naam Innovatiekracht is het perfecte decor voor de Regiodag van Bouwend Nederland regio Randstad Zuid. Helemaal als het thema ‘Vermogen om te groeien’ is. Regiovoorzitter Dennis van der Werff trapt af en legt groei uit in de breedste zin van het woord. “Of het nu gaat om innoveren, het verbeteren van de organisatie of verduurzamen, we kijken vandaag vooruit, delen ervaringen en inspireren elkaar.”

De Regiodag van Randstad Zuid heeft een nieuwe opzet. Deelnemers krijgen een breed aanbod aan inspirerende sessies aangeboden en bepalen hun route op basis van persoonlijke interesses. Tussen de sessies is bovendien voldoende kans om bij te praten met branchegenoten.

Regionaal nieuws
Het programma start met mededelingen over de regio.
Zamorah Getrouw en Joost van Steekelenburg worden verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Saïda Sanoussi (niet aanwezig) begint vanaf 1 april als Verenigingsmanager voor de geïntegreerde afdelingen Midden Zuid-Holland, Bouwend Rijnmond en Duin- en Rijnstreek.
Tot slot bedankt algemeen directeur Fries Heinis Dennis van der Werff, die na acht jaar afscheid neemt als regiovoorzitter, voor zijn inspanningen voor Bouwend Nederland. Fries roemt de verbeterde verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers door Dennis inspanningen, de opstart van het Infraplatform, de toename van HBO-studenten en de integratie van afdelingen in de regio. Met zijn vertrek is Dennis zeker niet uit beeld bij Bouwend Nederland en regio Randstad Zuid, aangezien hij nog voorzitter blijft van het Infraplatform Randstad Zuid.

Briljant mislukken
Iedereen wil innoveren, maar lang niet alle innovatieprojecten zijn succesvol. “En gelukkig maar”, zegt Paul Iske, Chief Fail Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Innoveren is een proces van durven en experimenteren, fouten maken en daar weer van leren. Ook in de bouw zijn er veel argumenten om alles bij het oude te laten. Dat komt omdat veel mensen bang zijn dat vernieuwing mislukt. “Onterecht”, vindt Iske. In zijn ogen heeft iedereen het recht om te mislukken. “Dat is namelijk een kans om te leren. FAIL is dan ook niets minder dan First Attempt In Learning.” Iske roept de bouwsector op om
te blijven werken aan een cultuur waarin je fouten mag maken.
“Blijf vooral innoveren. Je leert er altijd van en deel die ervaringen vooral
met anderen. Daar wordt iedereen beter van.”

De sessies
Na deze prikkelende oproep is het tijd voor de interactieve sessies.
Hoewel er een brede waaier aan onderwerpen is, staat groei steeds centraal.
De hoofdthema’s zijn: groei van je organisatie, innovatie en duurzaamheid.

Organisatiegroei
Ieder bedrijf wil groeien, maar hoe doe je dat? Het Business Model Canvas is volgens ING een praktische tool om je business model in kaart te brengen en te vernieuwen. Diverse leden gingen de uitdaging aan om met een frisse blik naar hun bedrijf te kijken, nieuwe kansen te ontdekken en te grijpen. Andere leden vragen voor hun groei extra financiering. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van machines of voorfinanciering. Banken kunnen dan soms terughoudend zijn.
Veel aandacht was er dan ook van leden voor Crowdfunding platform Funding Circle. Zij bieden een goed alternatief. Ze matchen investeerders met bedrijven en hebben inmiddels al heel wat bouw- en infrabedrijven aan passende financiering geholpen.

Een ander aspect waar voor bouwbedrijven nog verbeterpotentieel ligt, is het stroomlijnen van processen. Informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen gebeurt vaak nog op papier, met alle risico’s van dien. De SALES Standaard van de Ketenstandaard Bouw en Installatie liet de kansen van digitalisering hierin zien. Standaard onderhoudsberichten zorgen bijvoorbeeld voor kortere doorlooptijden, minder fouten en snellere betalingen.

Blijven innoveren
Hoewel innovatie spannend is, vinden ook nieuwe technologieën hun weg naar de bouwsector. Bijvoorbeeld het Laevo exoskelet. Dit veersysteem verlicht of voorkomt rugpijn tijdens zwaar werk. Zeker in de bouw is duurzame inzetbaarheid belangrijk en dit futuristische systeem helpt fysieke problemen bij medewerkers voorkomen.

TheServiceConcept helpt leden met Augmented Reality de nieuwe generatie medewerkers op te leiden. Hun applicaties leggen een virtuele laag over de werkelijkheid. Hierdoor kun je via een slimme bril of tablet op een bouwplaats zien waar een muur komt of leidingen liggen. Hun project ‘digitale leermeesters’ maakt het onderwijs in de bouw nog efficiënter en aantrekkelijker. Dat je die bouw moet ervaren om hem leuk te vinden is het uitgangspunt van de Beroepentuin. Zij hebben een systeem ontwikkeld om mensen zonder baan in twee maanden een vak te leren. Zij oriënteren zich op het vak dat ze het leukst lijkt en volgen daarna meteen een opleiding, met uitzicht op een vaste baan.

Werken aan duurzaamheid en neerslag als grondstof
Duurzaamheid, welk lidbedrijf heeft niet met die energietransitie te maken?
Als deelnemer aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving heeft Bouwend Nederland daarom meegedacht over het Ontwerp Klimaatakkoord.
Joep Rats gaf een inkijkje in dit proces en de uitkomsten.
Klimaatverandering zorgt voor hevige neerslag, extreme droogte en langdurige hitte en steden worstelen met de juiste oplossing. Slim watermanagement van
neerslag kan uitkomst bieden. MetroPolder company toont leden de kansen van neerslag als grondstof om de leefbaarheid in woongebieden te verbeteren.
Ook voor Field Factors is regen een kans. Hun circulaire oplossing Bluebloqs voorkomt wateroverlast en zet regenwater om in een duurzame waterbron.
Voor veel leden betekent verduurzamen op gebouwniveau verduurzamen, wat inzicht in de energieprestatie van gebouwen vraagt. De nieuwe rekenmethode NTA 8800 geldt voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA bevat geen eisen aan de energieprestaties van
een gebouw, maar helpt snel vaststellen of aan wet- en regelgeving
wordt voldaan en maakt de prestatiebepaling eenvoudiger en transparanter.

Tot de volgende keer!
De nieuwe insteek van de regiodag Randstad Zuid is enthousiast ontvangen door de deelnemers.
"Gezellige informele sfeer”, “ongedwongen kennis opdoen en netwerken”, “nuttig, dynamisch en inspirerend”, zomaar een aantal uitspraken van aanwezige leden.
Kunnen we u en uw collega’s de volgende keer ook inspireren?


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID ARBEIDSMARKT ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG WONINGMARKT UTILITEITMARKT INFRAMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOM DUURZAME INZETBAARHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Hessel Heins-Wunderle

Regiomanager Randstad Zuid