Cobouw Café Noord-Holland: "Provincie moet investeren in openbaar vervoer én asfalt"

Door Redactie, 15 maart 2019

Cobouw Café Noord-Holland: "Provincie moet investeren in openbaar vervoer én asfalt"

De 230 duizend woningen die Noord-Holland nodig heeft, moeten binnenstedelijk gebouwd worden, vindt GroenLinks. VVD en CDA pleiten juist voor bouwen aan de randen van steden en dorpen, zodat er ruimte blijft voor parken, sportvelden en moestuinen. Tijdens Cobouw Café Noord-Holland worden de verschillende standpunten tussen de politieke partijen duidelijk, maar tegelijk ook de grote verschillen tussen metropoolregio Amsterdam en de kop van Noord-Holland.

In De Lichtfabriek in Haarlem bevragen Cobouw-journalist Thomas van Belzen en Bouwend Nederland-directeur Fries Heinis op 12 maart vijf hooggeplaatste politici van de Provinciale Staten over hun bouw- en infraplannen voor de provincie Noord-Holland. Dennis Heijnen (CDA), Cees Loggen (VVD) en Zita Pels (GroenLinks) schuiven aan voor de eerste stelling van de avond: 'woningen bouwen in het groen is noodzakelijk'. VVD en CDA zijn het eens met de stelling. "Theoretisch zouden we misschien alles binnenstedelijk kunnen bouwen, maar dan lopen we het risico dat de weinige open plekken in een stad of dorp verdwijnen", zegt Dennis Heijnen. “Bovendien is de kans groot dat er vertraging optreedt bij realisatie.” Cees Loggen vult aan: "Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Mensen stapelen is problemen stapelen." Zita Pels is juist tegen de stelling, ook al geeft ze toe dat binnenstedelijk bouwen complex is. "Maar die moeilijkheden moeten we niet uit de weg gaan, we kunnen het samen voor elkaar krijgen. Nu kiezen voor buitenstedelijk bouwen is niet de beste, maar de makkelijkste weg." Heijnen reageert met: "GroenLinks wil geen huizen bouwen in het groen, maar wel weides vol leggen met zonnepanelen. Bouw er dan meteen een huis onder."

Amsterdam versus De Goorn

Vanuit de zaal reageert Jelle Beemsterboer, wethouder van gemeente Schagen, op de stelling. "In steden als Amsterdam zijn misschien nog zat mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen, maar in Schagen is daar geen ruimte voor. Om starters een woning te bieden, is bouwen aan de rand noodzakelijk." Heijnen haakt hierop in door te stellen dat GroenLinks uitgaat van metropoolregio Amsterdam als standaard en daarmee te ver van de werkelijkheid staat. Door bewoners centraal te zetten en meer woningen te bouwen in de kop van Noord-Holland blijven ook plaatsen als De Goorn of de Wieringermeer leefbaar. Pels antwoordt dat het CDA en de VVD de afgelopen vier jaar in het college hebben gezeten. "Jullie klagen dat er meer gebouwd moet worden, maar waarom is jullie dat de afgelopen jaren dan niet gelukt?"

Vuist maken

Amélie Strens (D66), Lars Voskuil (PvdA) en Cees Loggen (VVD) reageren eensgezind op de tweede stelling: 'gemeenten moeten meer regie krijgen over de woningmarkt'. De huidige situatie, waarin de provincie over het ruimtelijk beleid gaat en de rode contouren bepaalt waarbinnen gemeenten mogen bouwen, vinden ze prima voldoen. Ook kan de provincie namens de gemeenten een vuist maken bij het Rijk.

Asfalt en spoor

Marcel Touset van APPM Management Consultants verzorgt een kort intermezzo over mobiliteit. Volgens Touset is de keuze tussen meer asfalt óf meer openbaar vervoer onzinnig. Hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen zijn de beste oplossingen in steden en tussen steden, maar in landelijker gebied blijft de auto een belangrijke rol spelen. Het intermezzo introduceert de stelling: 'de provincie moet fors meer investeren in infrastructuur en mobiliteit'. Alle partijen zijn het erover eens dat de Noord/Zuidlijn doorgetrokken zou moeten worden van Schiphol tot Zaandam of zelfs verder. VVD wil daarnaast ook fors investeren in de A8 en A9, de rondwegen van Alkmaar en Haarlem en de verbreding van de N9 naar Den Helder. GroenLinks is het hier niet mee eens. "Wat ons betreft stoppen we per direct alle investeringen in asfalt en gebruiken we dat budget voor alle andere vormen van mobiliteit", aldus Pels. “Het OV moet een volwaardig alternatief worden voor de auto, ook buiten de stad.” D66 wil de dossiers woningbouw en bereikbaarheid combineren door vooral in de buurt van drukke knooppunten woningen te bouwen. Hoe de partijen van plan zijn hun bouw- en infraplannen precies te bekostigen, blijft tijdens het Cobouw Café in het midden.Contactpersoon bij dit bericht

Ruben Heezen

Adviseur Overheid & Markt Regio Randstad Noord