Verkiezingsdebat Afdeling Limburg zorgt voor verrassing

Door Redactie, 18 maart 2019

Verkiezingsdebat Afdeling Limburg zorgt voor verrassing

Provincie: gemeenten leidend bij woningbouw
De woningbouw in de provincie Limburg kan per gemeente worden aangepakt. Alleen zo kunnen zaken als leegstand, woningtekort of krimp in kleine kernen worden geregeld. Tot deze ommezwaai in beleid kwamen vier gedeputeerden donderdagavond tijdens een verkiezingsdebat dat werd georganiseerd door de afdeling Limburg van Bouwend Nederland.

Tot dusver bepaalde de provincie via contingentering waar wel of niet gebouwd mocht worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Teunissen (D66) stelde dat dit beleid in de crisistijd was ontwikkeld, maar dat dit inmiddels was achterhaald. Hij pleitte nu juist voor een versoepeling van de provinciale regels en legde de nadruk op een gemeentelijke aanpak. Zo wordt het makkelijker om woningen te bouwen voor starters en senioren, stelde hij. Zijn betoog werd gesteund door de andere aanwezige gedeputeerden (CDA, PvdA, VVD) en provinciale lijsttrekkers. De aanwezige vertegenwoordigers uit de bouw, ontwikkeling en woningbouwcorporaties reageerden enthousiast op de woorden van Teunissen.


Thema’s

In Ainsi Theater in Maastricht kwamen zo’n 90 mensen bijeen om te discussiĆ«ren over de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten in Limburg. Vrijwel alle verkiesbare partijen waren op uitnodiging van Bouwend Nederland afdeling Limburg aanwezig. Daarnaast waren de bouw, corporaties en architecten ook goed vertegenwoordigd. Er kwamen twee thema’s ter sprake: verduurzaming/energietransitie en het verbeteren van de plancapaciteit om de woningbouw meer vleugels te geven.


Transitie

Over de transitie waren de meningen vooral verdeeld over het tempo van uitvoering en de verdeling van de lasten. De partijen ter linkerzijde willen een hoog tempo, terwijl men aan de rechterzijde aandrong op goede planning en voorzichtigheid. En waar de ene partij pleitte voor een wijkgerichte transitie, waarschuwde de andere dat Limburg ook heel erg goed naar zijn buurlanden moet kijken. Wordt vervolgd.

Positieve impuls

Het debat over het vlottrekken van de woningbouw begon met een positieve impuls toen bleek dat de belangrijke politieke partijen bereid zijn het beleid aan te passen. Minder provinciale bemoeienis en meer ruimte voor lokale initiatieven, was de algemene stemming. De lijsttrekkers waren wel verdeeld over hun aanpak. De PvdA (Eric Geurts) was blij met meer gemeentelijke vrijheid, maar waarschuwde toch voor het bouwen voor leegstand, zoals dat in het verleden is gebeurd en werd daarin gesteund door Pepijn Baneke van GroenLinks.

Tiny houses

Volgens PVV’er Rober Housmans zou dat niet weer gebeuren, want hij kende geen ontwikkelaar die voor leegstand wil bouwen. Michiel van Gelder van de Partij voor de Dieren opperde ‘tiny houses’ als oplossing voor kleine kernen en woningen voor starters, maar botste daarmee op de SP’er Marc van Caldenberg die vond dat ook betaalbare woningen aan de wettelijke kwaliteitseisen moeten voldoen.

Opleidingen

Een voorstel van de CDA’er Hubert Mackus om de vele monumenten in de provincie vaker te transformeren voor woningenbouw kon rekenen op bijval van Lokaal Limburg (Raimond Franssen). VVD (Joost van den Akker) en ChristenUnie (Francis van der Mooren) vroegen aandacht voor het aantrekkelijk houden van de bouw voor jonge mensen en op die manier ook de innovatieve kracht van de bouw te verhogen. Dat kan vooral door het aantal technische opleidingen in de provincie aantrekkelijker te maken.

Afspraken

Tussen de aanwezige vertegenwoordigers van Bouwend Nederland en de politici werden deze avond meteen harde afspraken gemaakt. Met de personen die na de verkiezingen verantwoordelijk worden voor bouw en woningbouw, is afgesproken dat er halfjaarlijks overleg is over de lopende zaken. Zo houden bouwers en politiek bij elkaar de vinger aan de pols.Contactpersoon bij dit bericht

Hanneke van Eijndhoven

Verenigingsmanager afdeling Limburg