Informatieplicht Energiebesparing: Meld je energiebesparende maatregelen voor 1 juli

Door Edgar van Niekerk , 18 maart 2019

Informatieplicht Energiebesparing: Meld je energiebesparende maatregelen voor 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Wat betekent de Informatieplicht Energiebesparing voor u?

Als bouw- en infrabedrijven meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken, moeten zij voor 1 juli 2019 in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. U kunt dit doen via het Stappenplan informatieplicht energiebesparing dat beschikbaar is op de website van de RVO (klik hier)

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Veel bouw- en infrabedrijven kunnen de EML voor bedrijfshallen of bouwmaterialen gebruiken. De EML kunt u downloaden van de website van de RVO (klik hier). Indien geen van de gestandaardiseerde EML van toepassing zijn, maar u wel een informatieplicht heeft, moet u alle energiebesparende maatregelen die u genomen heeft melden aan de RVO.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting.

bron: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen


eLoket RVO beschikbaar

HeteLoket informatieplicht energiebesparing is 28 februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan RVO.nl de door u genomen energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Hoe helpt Bouwend Nederland haar leden bij de Informatieplicht Energiebesparing?

Bouwend Nederland wil haar leden zoveel mogelijk helpen bij het toepassen van de informatieplicht. We zijn druk bezig om hiervoor producten te ontwikkelen.

• Themapagina Informatieplicht Energiebesparing:
Actuele informatie over de Informatieplicht Energiebesparing, vindt u op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/informatieplicht-energiebesparing  

• Bouwend Nederland Advies:
Heeft u vragen over de Informatieplicht Energiebespraring, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies op t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

• Ledenvoordeel Duurzame adviseurs: webinar Informatieplicht Energiebesparing
Onze voordeelpartner de Duurzame Adviseurs legt je graag uit waarom dit verplicht wordt, maar bovenal hoe je dit aan moet pakken.

Schrijf je nu in voor het webinar van onze voordeelpartner de Duurzame Adviseurs en leer hoe je dit moet aanpakken. Op dinsdag 19 maart om 14:00 uur kan je het webinar volgen achter je eigen computer.
Het is wel belangrijk dat je je aanmeld, want er kunnen slechts 50 personen tegelijk deelnemen.
Aanmelden kan gratis via deze pagina >>


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Chi Ling Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid