Uw vraag, ons antwoord – Per 1 juli moeten energiebesparende maatregelen gemeld zijn: Hoe zit het met de Informatieplicht Energiebesparing?

Door Edgar van Niekerk , 20 maart 2019

Uw vraag, ons antwoord – Per 1 juli moeten energiebesparende maatregelen gemeld zijn: Hoe zit het met de Informatieplicht Energiebesparing?

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

In deze editie van Uw vraag, ons antwoord gaan we in op wat deze Informatieplicht Energiebesparing inhoudt en voor u betekent.

Wat houdt de Informatieplicht Energiebesparing in?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

Voor wie geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

Voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Dit zijn:

 • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
 • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
 • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
 • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).
 • Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

Wat wil men met deze energiebesparings- en informatieverplichting bereiken?

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Daarom moeten zij vanwege de Wet milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar de verplichting bij om de getroffen maatregelen ook te rapporteren.

Wanneer gaat de Informatieplicht Energiebesparing in?

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de desbetreffende bedrijven de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Het is dus verstandig om al eerder te beginnen met de rapportage. Vanaf 1 juli 2019 wordt deze wet daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten.

Wat is een EML?

EML staat voor Energiebesparende Maatregelenlijst. Hierop vind je per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.

Voor mijn bedrijfstak is geen EML beschikbaar. wat moet ik dan rapporteren?

Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelen beschikbaar zijn, rapporteren alle energiebesparende maatregelen die zij genomen hebben.

Wat is het Stappenplan Informatieplicht?

Het Stappenplan Informatieplicht is een online tool, ontwikkeld door de overheid, die snel duidelijk maakt of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt. Het stappenplan vertelt ook in heldere taal hoe je als ondernemer daaraan kunt voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet milieubeheer. Klik hier om het stappenplan te gebruiken.

Wat heb ik nodig om het Stappenplan Informatieplicht in te vullen?


Om het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing in te vullen, heb je alleen jouw jaarlijkse energieverbuik nodig, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je vindt dit op de jaarrekening of op de maandelijkse afschriften van de energieleverancier. (klik hier voor het Stappenplan Informatieplicht)

Wij wekken zelf hernieuwbare energie op. Mag ik die in mindering brengen op ons verbruik?

Nee. De Informatieplicht neemt het totale elektriciteits- en aardgasverbruik als maatstaf. Als jouw bedrijf hernieuwbare energie opwekt en verbruikt, zoals zonne- of windenergie, dan mag deze niet van het totaalverbruik worden afgetrokken.

Wij huren een bedrijfspand. Moet de huurder of de verhuurder aan de Informatieplicht voldoen?

De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld het huurcontract) bevoegd is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder, huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt bijvoorbeeld de verhuurder aangesproken op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen. Soms moeten huurder en verhuurder nieuwe afspraken maken.

Bron: RVO www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht

Hoe kan ik mijn energiemaatregelen melden bij de RVO?

Op dit moment is het meldingsloket van de RVO nog in ontwikkeling. Het is dus nog niet mogelijk om uw energiebesparende maatregelen te melden. De verwachting is dat het eLoket in de loop van maart 2019 online komt. We zullen u hiervan op de hoogte brengen via onze media.

Maar omdat de informatieplicht per 1-7-2019 van kracht wordt, adviseren wij u om alvast na te denken over welke energiebesparende maatregelen u genomen heeft of op korte termijn gaat nemen om aan de wetgeving te voldoen.

Hoe helpt Bouwend Nederland haar leden bij de Informatieplicht Energiebesparing?

Bouwend Nederland wil haar leden zoveel mogelijk helpen bij het toepassen van de informatieplicht. Dit doen we o.a. door onze leden op allerlei manieren te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing:

 • Themapagina Informatieplicht Energiebesparing
  Actuele informatie over de Informatieplicht Energiebesparing, vind u op onze themapagina
  www.bouwendnederland.nl/informatieplicht-energiebesparing  
 • Bouwend Nederland Advies
  Heeft u vragen over de Informatieplicht Energiebespraring, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies op t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl
 • LEDENVOORDEEL DUURZAME ADVISEURS
  Onze ledenvoordeelpartner Duurzame Advseurs kan u adviseren bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de Informatieplicht energiebesparing. Lees hier meer over Duurzame Partners

Ledenkorting Training Informatieplicht Energiebesparing

Heeft u direct behoefte intern kennis op te bouwen over de informatieplicht, dan kunt u deelnemen aan de training Informatieplicht Energiebesparing. Bouwend Nederland voordeelpartner De Duurzame Adviseurs geeft op 28 mei en 13 juni een middagtraining en voorziet u van alle benodigde informatie en tools om vanaf 1 juli te voldoen aan de informatieplicht! Leden van Bouwend Nederland ontvangen 15% korting.

Lees verder voor meer informatie en inschrijving »


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Chi Ling Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid