Brief Overijsselse lijsttrekkers N35

Door Redactie, 19 maart 2019

Brief Overijsselse lijsttrekkers N35

Namens Bouwend Nederland Regio Oost, VNO/NCW Midden, MKB Nederland Midden, TLN en evofenedex is onderstaande brief verstuurd aan de Overijsselse lijsttrekkers.

Geachte lijsttrekkers,

Via deze brief willen we uw aandacht vragen voor de N35.

Voor ondernemerspartijen uit deze regio is het kristalhelder dat er een dringende noodzaak ligt in het aanpakken van deze weg van Zwolle, naar Twente. Lage maximumsnelheid, slechte doorstroming, beperking van een tweebaansweg en gelijkvloerse kruisingen hinderen álle weggebruikers die zonder vertraging en veilig op hun bestemming willen komen.

Inmiddels wordt de economische noodzaak steeds dringender. Files veroorzaken schade voor een breed palet aan bedrijven. Zoals u weet is de N35 een Rijksweg. En uiteraard moet ook het Rijk hiermee aan de slag. De afgelopen jaren, en zelfs nog enkele maanden geleden heeft de Kamer per motie weer bevestigd dat de regering het opwaarderen van de N35 tot een 2x2-baans 100 km/u-weg als prioriteit aan dient aan te merken. Daarnaast heeft de Kamer verzocht op korte termijn in beeld te brengen wanneer een MIRT-verkenning kan worden gestart. Goede signalen, die de provincie moet gebruiken om ook haar prioriteit onomwonden kracht bij te zetten.

We onderkennen de stappen die zijn ondernomen, maar die zijn nog steeds niet fors genoeg op dit dossier. Na 20 maart hebt u allen de kans om de koers voor de komende jaren aan te passen. Wij willen u dringend oproepen om daar de juiste stappen te zetten om te komen tot een N35 die wordt wat ze eigenlijk moet zijn: de belangrijkste verbinding tussen twee belangrijke Overijsselse economische centra.

De urgentie is groot. Dat willen we namens verschillende ondernemerspartijen en betrokken bedrijventerreinen graag duidelijk maken. Er is al té lang sprake van voortdurende filedruk, onveilige situaties en overlast voor ondernemers én bewoners. Reis- en filetijden van anderhalf uur tussen Zwolle en Enschede, een afstand van 70 kilometer, zijn geen uitzondering. Dat is niet acceptabel. De leefbaarheid en economische kansen komen hierbij onder grote druk te staan.

Met ontwikkelingen nationaal, maar ook over onze grenzen met Brexit. We kunnen het ons niet veroorloven onvoldoende te investeren in infrastructuur. Dat zou penny wise, pound foolish zijn. Oplossingen zijn er. Wij vragen daarom uw aandacht voor de volgende punten:

• Maak binnen de infrastructurele plannen voor de komende regeerperiode de N35 tot topprioriteit en primaire investeringspost, en betrek onze brief in uw formatieproces voor een nieuw coalitieakkoord;
• Ga daarbij uit van minimaal de Marsroute van 2x2-baans 100 km/u waarbij de kruisingen ongelijkvloers worden;
• Wees ambitieus in de eigen bijdrage in cofinanciering zodat het Rijk aan boord springt, en kijk ook naar mogelijkheden in Brussel;
• Zie dat een geoptimaliseerde N35 bijdraagt aan de regionale bereikbaarheid en aan het vestigingsklimaat waardoor meer mensen een baan krijgen;
• Erken dat het opwaarderen van de N35 niet alleen ondernemers helpt die geconfronteerd worden met alsmaar hoger wordende transportkosten als gevolg van voertuigverliesuren. Maar dat dit ook geldt voor die medewerkers van bedrijven die dagelijks langer in de file staan dan wenselijk is. Met economische groei zal dit tijdsverlies naar verwachting alleen maar toenemen.
• Betrek bij voorkeur regionale bedrijven bij de aanleg.

Vanuit de ondernemerspartijen willen we gezamenlijk komen tot een voorspoedige opwaardering van de N35. We roepen u op om zich te committeren aan het krachtig maken van deze fundamentele verkeersader in Overijssel, daar de komende jaren dé prioriteit aan te geven en daar ook ambitieus middelen aan te koppelen. Die kost gaat uiteindelijk voor de economische baat van de hele provincie uit.

Uiteraard lichten we onze brief graag toe.


Met vriendelijke groet,

Hans van Norel, voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost
Hans Kroeze, regionaal voorzitter VNO-NCW Twente en provinciaal voorzitter Overijssel
Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle
Bas van Snippenburg, voorzitter MKB-Nederland Oost
Henk Brink Gzn, voorzitter regio Noord TLN
Ir. Erik de Gilde, voorzitter Regioraad Oost evofenedex


Tevens ondertekend door,

Jan Geerdink, directeur XL Businesspark (Almelo)
Johan Neppelenbroek, voorzitter Ondernemersvereniging Lemelerveld
Fred Mak, voorzitter Vereniging Parkmanagement ‘t Lochter (Nijverdal)
Patrick Duwel, voorzitter Ondernemersvereniging Kennispark Enschede
A. Pluimers, voorzitter Port of Twente
Rinke Beverwijk, Ondernemersclub Marslanden (Zwolle)
Gjalt Dijk, voorzitter ondernemersvereniging Oosterenk, Vrolijkheid, Berkum (Zwolle)

    


INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Johran Willegers

Adviseur markt & overheid Regio Oost