Enquête | Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk | Laat uw stem horen!

Door Redactie, 01 april 2019

Enquête | Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk | Laat uw stem horen!

Heeft ook wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure. Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve effecten voor u als inschrijver. Het ministerie van EZK voert een enquête uit om de ervaringen rondom rechtsbescherming in kaart te krijgen. De aanleiding hiervan is dat er signalen zijn dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. Laat dan uw mening hierover horen, door deel te nemen aan de enquête.

Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de door u ingevulde antwoorden. De onderzoekers doen uitsluitend op overkoepelend niveau uitspraken over de resultaten van de enquête en zullen geen antwoorden opnemen die te herleiden zijn tot individuele personen en/of organisaties. Mocht u bij het invullen van de enquête vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jakar Westerbeek via 070 35 96 955 of jwesterbeek@kwinkgroep.nl.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN