Podcast: innovatiekracht bouw steeds zichtbaarder

Door Redactie Bouwmeesters , 20 maart 2019

Podcast: innovatiekracht bouw steeds zichtbaarder

Renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, heeft de Nederlandse bouwsector het drukker dan ooit. Als we de doelen willen halen, moet er meer geïnnoveerd worden. In de tweede aflevering uit de podcastserie Bouwen aan de Toekomst bespreekt Eline Ronner met De Bouwagenda en Bouwend Nederland voor welke uitdagingen de bouw- en infrasector de komende jaren staat.

Vanwege de tragische schietpartij in Utrecht van maandag 18 maart verviel de uitzending van BNR Bouwmeesters. Daarom aandacht voor de tweede aflevering van ‘Bouwen aan de Toekomst’, een podcastserie op BNR van Bouwend Nederland. In deze serie onderzoekt Eline Ronner verschillende aspecten van de snelgroeiende bouwsector. Het thema van de tweede aflevering is Innovatiekracht bouw steeds zichtbaarder.

Te gast waren:

Bernard Wientjes, voorzitter van De Bouwagenda (het samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de bouwsector);

en

Tom van Eck, accountmanager innovatie Bouwend Nederland.

Aardgasvrij

Wie het nieuws volgt, weet dat Nederland om de klimaatdoelen van 2050 te halen met ongekende snelheid woningen aardgasvrij moet maken. Vanaf 2030 zelfs met een tempo van 200.000 gebouwen per jaar. Tom van Eck van Bouwend Nederland zegt dat om deze reden de Bouwagenda is opgezet: “De klimaatdoelen zijn niet haalbaar als we telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden. Ieder voor zich komen we nergens.” Bernard Wientjes ziet twee belangrijke opgaven voor de organisatie die hij voorzit: “Ten eerste moeten we het draagvlak voor klimaatmaatregelen vergroten, dat is een grote opgave. Ten tweede moeten we het technisch voor elkaar zien te krijgen, en dat is een enorme opgave.”

BTIC

Om de energietransitie technisch mogelijk te maken, heeft de Bouwagenda een instituut voor innovatie in de bouw opgezet. In de zomer van 2018 is dit Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) gelanceerd. Het doel is dat bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten hun kennis op het gebied van bouwen centraliseren.

Meer uitdagingen

Voor de bouwsector zijn er volgens Van Eck meer uitdagingen dan ooit. Hij noemt als voorbeeld dat een groot deel van de bruggen moet worden verduurzaamd: “Die zijn inmiddels alweer een halve eeuw oud. Vaak zijn ze niet gebouwd voor de hoeveelheid verkeer van tegenwoordig.” Wientjes ziet hierin een rol voor de Bouwagenda: “We moeten bruggen niet langer als geïsoleerde projecten zien. Ik ben geen fan van eenheidsworst, maar we moeten wel van elkaar kunnen leren.” Bovendien heeft Nederland te maken met versnelde bodemdaling door klimaatverandering. Ook die uitdaging vereist innovatie vanuit de sector. Van Eck: “In Rotterdam is dat bijvoorbeeld aangepakt met waterpleinen waar regenwater naartoe kan stromen. En in Milaan hebben ze groene woontorens die verhitting in de stad tegengaan.”

Trots op succes

Wientjes is trots op de successen die de Bouwagenda in de afgelopen twee jaar heeft geboekt: “Na twee jaar zijn we halverwege onze bestaansperiode. Nu gaan we echt beginnen; we gaan honderden en al snel duizenden woningen aanpakken. Daarnaast jagen we innovatie aan en zorgen we ervoor dat meer jonge mensen naar de ROC’s gaan.” Bovendien heeft de overheid in samenwerking met de Bouwagenda ervoor gezorgd dat er een nieuwe opleiding tot ‘klimaattechnicus’ komt. Van Eck constateert dat het ook met de innovatie hard gaat: “De verschillen zijn nu al merkbaar. Dat zie je aan robots die materiaal 3d printen, maar ook aan hoe we logistiek aanpakken.” De innovatiekracht van de bouw wordt steeds zichtbaarder. 


DUURZAME BOUWPROCESSEN INFRAMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters