Samenwerken met het VMBO en MBO- onderwijs voor meer instroom van jongeren?

Door Vera van Rossem , 21 maart 2019

Samenwerken met het VMBO en MBO- onderwijs voor meer instroom van jongeren?

Teken dan vóór 1 april mee met de plannen van vmbo-scholen voor een Sterk Techniek Onderwijs!

Dit kan bijvoorbeeld door machines, stageplekken en/of gastdocenten beschikbaar te stellen. Het gaat hier niet om geld (dat mág) maar juist om in natura een commitment af te geven aan het VMBO-onderwijs om de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven te versterken. 

Dé €100 miljoen voor het VMBO – Sterk Techniek Onderwijs

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom investeert het kabinet €100 miljoen per jaar (2020-2023) in het technisch vmbo via de subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs. Een sterk technisch vmbo draagt, via de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs, bij aan meer vakmensen op de technische arbeidsmarkt.

De regeling vraagt van vmbo-scholen om samen met mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven vóór 1 april 2019 een plan voor het technisch beroepsonderwijs te maken. Die samenwerking moet leiden tot een duurzaam, toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo.

Samenwerking met het onderwijs

Om het enthousiasme bij leerlingen voor technische sectoren te vergroten is goed, uitdagend en up-to-date technisch onderwijs noodzakelijk. De regeling vraagt daarom van het bedrijfsleven een cofinanciering van 10% om de plannen te realiseren. Dit commitment verdiept de samenwerking en bevordert dat de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Cofinanciering kan op allerlei manieren samen met de scholen ingevuld worden: dit kan in de vorm van een financiële bijdrage zijn, maar ook in natura.

Wat betekent de samenwerking met het onderwijs?

• Het biedt de mogelijkheid om mee te werken aan de uitvoering van de lessen en de actualisering daarvan. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

• Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en  uitdagend. De opleiding van uw toekomstige werknemers sluit daardoor beter aan op uw behoefte.

• Door leerlingen in het bedrijfsleven te laten leren, stimuleert en motiveert dit hen. En er wordt gezorgd voor een reeel beeld van de technische beroepen en sectoren. Op het vmbo moeten leerlingen zich al oriënteren op hun toekomstige werkveld via praktijkervaring en LOB-lessen (loopbaanorientatie en begeleiding) die ingevoerd zijn. Het vmbo levert de grootste groep studenten aan het mbo.

Kortom, een langetermijninvestering met directe resultaten.


Benieuwd naar alle Sterk Techniek Regio’s of direct contact opnemen met een VMBO-school? Dan help ik u graag; Vera van Rossem adviseur onderwijs & bedrijfsleven
(06 - 1507 2137). Meer informatie is te vinden op; www.sterktechniekonderwijs.nl.


ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA) INSTROOMCAMPAGNE

Over de auteur

V. (Vera) van Rossem

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Randstad Zuid