Bestel nu uw Toolbox Bewust Veillig, Iedere Dag: samen bouwen aan een veiligere cultuur

Door K. (Kristine) de Wilde , 18 april 2019

Bestel nu uw Toolbox Bewust Veillig, Iedere Dag: samen bouwen aan een veiligere cultuur

Onze ambitie is een veilige sector. Een sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt ook weer veilig naar huis gaat. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. Het creëren van veilige werkcultuur is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom hebben wij de Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag ontwikkeld met verschillende spellen. De eerste 100 leden die de Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag bestellen, krijgen deze kosteloos toegestuurd. Dus wees er snel bij!

Direct uw Toolbox bestellen »

Staatssecretaris Van Ark heeft tijdens Bewust Veilig 2019 bij het Havenbedrijf Rotterdam op het Theemswegtracé de eerste exemplaren van de Toolbox Bewust Veilig Iedere Dag overhandigd aan enkele lidbedrijven. "De basis van veiligheid ligt verankerd in wet en regelgeving, echter de veiligheidscultuur op een bouwplaats is van essentieel belang. Een open veiligheidscultuur start bij het voeren van gesprekken, de Toolbox Bewust Veilig Iedere Dag biedt een speels handvat om dit gesprek te faciliteren," aldus Van Ark.

De Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag is bedoeld om uw bedrijf een volgende stap te helpen zetten naar een (nog) veiliger werkcultuur. Met een aantal ‘serieuze spellen’ willen we jullie bedrijf helpen om met elkaar het gesprek te voeren over veiligheid. Dagstart-vragen, veiligheidsdilemma’s, top-risico’s, afspraken of leren van incidenten; het zijn elementen van de acht spellen die in de komende maanden worden gelanceerd. Elk van deze spellen richt zich op het bespreekbaar maken van veiligheid met alle collega’s in het bedrijf, maar vooral met de vaklieden die de dagelijkse praktijk op een bouwplaats het best kennen.

Goed dus dat jullie hiermee aan de slag willen! Als we stappen vooruit willen maken in veiligheid, kan dat alleen als je er samen de verantwoordelijkheid voor neemt. Samen bouw je een veilige werkcultuur, samen maak je een werkplek waar je niet alleen op je zelf let, maar ook op je collega’s.

Meer informatie over veilig werken in de bouw en infra vindt u op onze campagnesite www.bewustveiligiederedag.nl en op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/veilig-werken.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Over de auteur

K. (Kristine) de Wilde

Communicatieadviseur