Regels helpen bij denken, niet bij doen

Door Redactie, 29 maart 2019

Regels helpen bij denken, niet bij doen

Wat kan de Bouw & Infra sector leren van de luchtvaart op het gebied van veiligheid? Deze vraag stond centraal op 20 maart jl. tijdens de inspiratiesessie Veiligheid van de afdeling Duin & Rijnstreek in het kader van de derde landelijke campagnedag Bewust Veilig, iedere dag. Benno Baksteen is luchtvaartdeskundige. Hij was voorzitter van Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en piloot. Hij ziet wel een aantal leerpunten voor de bouw & infrasector.

Veiligheid komt niet van procedures, maar van wat mensen doen of juist laten. Regels helpen bij het denken niet bij het doen. Hij vertelt dat hij, zelfs als piloot, wel eens bewust afweek van de regels en procedures. Hij vergelijkt dit met iemand die in de auto voor een rood verkeerslicht staat te wachten. In zijn achteruitkijkspiegel ziet hij een grote vrachtwagen met te hoge snelheid naderen. Wat dan? Regel negeren of regel naleven? Mensen zullen vanuit hun instinct handelen en gas geven. In de denkwereld is Veiligheid de hoogste prioriteit. In de leefwereld is dit altijd een afweging van kosten, tijdsdruk en Veiligheid.


Nog een voorbeeld zijn checklist. Een checklist moet je niet invullen, maar doen. Door de punten op een checklist te doen, neem je verantwoordelijkheid. Het komt te vaak voor dat checklist wordt gebruikt als afvinklijstje om verantwoording af te leggen. Lijst ingevuld en in de map ermee, voor als iemand erom vraagt. In de luchtvaart zijn checklists vaak kort, alleen de punten die er echt toe doen staan erop.

In de luchtvaart is men ver in gestructureerd leren van fouten. Het is van belang dat je niet straft na een fout, maar diepgaand analyseert wat er mis is gegaan en daarvoor gezamenlijk oplossingen bedenkt. Slechts dan werk je aan een verandering van je veiligheidscultuur. Het is mooi als je erin slaagt om dit samen met de controlerende instantie te doen. Hierbij ziet Benno een taak voor Bouwend Nederland.Contactpersoon bij dit bericht

Yvonne Hiddink

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid