Verhagen ziet kansen voor Ollongren om gronduitgifteproces woningbouw te versnellen

Door Redactie, 28 maart 2019

Verhagen ziet kansen voor Ollongren om gronduitgifteproces woningbouw te versnellen

Op 28 maart overhandigde Maxime Verhagen het rapport ‘Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw’ aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een overleg over de woningmarkt. “Die 75.000 woningen per jaar uit de ambitie van de Nationale woonagenda komen er niet vanzelf,” stelt Maxime Verhagen. “Het rapport draagt bij aan het realiseren van deze ambitie, en laat zien aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om grond voor woningbouw sneller in gebruik te nemen.”

Nederland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Tot 2040 moeten er nog minstens een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, de helft daarvan in de Randstad en een groot deel binnen bestaand stedelijk gebied. Om in de groeiende woningbehoefte te voorzien en het woningtekort terug te brengen moeten er jaarlijks minstens 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is de ambitie die de ondertekenaars van de Nationale woonagenda, waaronder Bouwend Nederland, hebben uitgesproken.

“Vorig jaar is de teller op 70.000 woningen blijven hangen en waarschijnlijk gaat het ook dit jaar nog niet lukken”, stelt Verhagen. “We zullen samen een extra inspanning moeten leveren om dat voor elkaar te krijgen. Het is dringend nodig dat alle klokken gelijk worden gezet. Want we kunnen alle huishoudens die nu tevergeefs op zoek naar een woning niet in de kou laten staan.”

Proces verkorten

Een belangrijke voorwaarde om de woningproductie, zeker voor de langere termijn, te kunnen versnellen en vergroten is dat er langjarig zicht is op het tijdig beschikbaar komen van voldoende geschikte woningbouwlocaties. Het proces rondom de ingebruikname van grond voor woningbouw is echter langdurig en complex. Bouwend Nederland denkt dat we dat proces beter, efficiënter en sneller kunnen laten verlopen.

Om inzicht te krijgen aan welke ‘knoppen’ er kan worden gedraaid heeft Bouwend Nederland De Argumentenfabriek in kaart laten brengen welke problemen nu worden ervaren bij het proces rondom de ingebruikname van grond voor woningbouw en waar er kansen zijn voor verbetering. De meningen en inzichten hierover lopen breed uiteen, maar bieden wel veel aanknopingspunten om verder met elkaar in gesprek te gaan en eenduidige afspraken te maken.

Lees onderzoeksresultaten

Lees de resultaten van het onderzoek in het rapport ‘Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw’. Met die resultaten gaan we de komende tijd in gesprek met overheden en andere belanghebbende om samen met hen stappen te zetten om de woningproductie te versnellen en vergroten.


WONINGMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur