Nieuw: online calamiteitenmeetlat

Door Roeland Contzé , 04 april 2019

Nieuw: online calamiteitenmeetlat

Een calamiteit kan zich bij iedere onderneming voordoen. De vraag is: bent u er voldoende op voorbereid? En kunt u ervan uitgaan dat u ‘in control’ blijft als zich bij u een calamiteit voordoet?

Om goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit is het belangrijk dat u weet welke aspecten aandacht behoeven om grip op de zaak te houden. De Online Calamiteitenmeetlat helpt u om deze kritieke punten in uw organisatie boven water te halen.

Wat is een calamiteit?

Onder een calamiteit verstaan wij: een gebeurtenis die grote impact heeft op uw bedrijf en/of de omgeving, waardoor de continuïteit van uw onderneming in het gedrang kan komen.

Hoe werkt deze tool?

In de tool staan 10 stellingen. Deze beantwoordt u vanuit uw eigen perspectief, zoals u er nu tegenaan kijkt. Nadat u de vragen heeft beantwoord, ontvangt u via de e-mail een samenvattend overzicht van de besproken stellingen met een toelichting. Wij adviseren u om die toelichting goed te lezen en daarna nog eens kritisch naar uw antwoorden te kijken. De ervaring leert dat de toelichting regelmatig tot andere inzichten leidt.

Mogelijk maakt het rapport u bewust van de noodzaak tot optimalisering van uw organisatie. Bouwend Nederland werkt nauw samen met Aon. Binnen Aon is veel bewezen kennis en kunde op het gebied van crisismanagement beschikbaar. Zij helpen u graag u op een onverhoopte crisis voor te bereiden.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen

Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst