Bouwpower: Werksessie Leerwerkakkoord - 15 april 2019

Door Redactie, 08 april 2019

Bouwpower: Werksessie Leerwerkakkoord - 15 april 2019

In de bouw staan we de komende jaren voor een aantal fikse opgaven: stabiliteit in de bouwketen krijgen, de verduurzaming en het betaalbaar houden van woningen. Belangrijk is op tijd aan oplossingen te werken zodat we de problemen vóór zijn. Voor bouwbedrijven, hun klanten en toeleveranciers in de Rotterdamse regio is de komende jaren het vinden van goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel een van de grootste uitdagingen. Wat gaan we op korte termijn doen om aan de groeiende vraag naar nieuwe medewerkers en naar om-, her- en bijscholing van zittend personeel te voldoen? En: hoe zorgen we ervoor dat bedrijven gaan anticiperen op mogelijke veranderingen in die arbeidsvraag op de lange termijn?

In het Rotterdams Leerwerkakkoord bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven hun krachten. De komende zes jaar werken zij samen aan het structureel beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van werk. Dit doen zij vanuit een gezamenlijke, integrale investeringsagenda. Het Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: Van school naar werk, Van werk naar werk en Weer aan het werk. In elke sector spelen echter andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook nog sectorakkoorden af. Hierin staan concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken.

Waarom mag u deze bijeenkomst niet missen?

Vanuit Bouwpower VNO-NCW regio Rotterdam willen we - samen met u - invulling geven aan het Leerwerkakkoord voor de bouwsector. Uw inbreng hierbij is van cruciaal belang want u, als ondernemer, weet wat er de komende jaren aan kwaliteit en kwantiteit arbeid nodig is en wat u zelf kunt bieden. Wat is er al aan bestaande initiatieven/programma’s en hoe kunnen die worden verbeterd of opgeschaald?

Deze bijeenkomst is dé mogelijkheid om uw behoeften, uw zorgen, maar vooral ook uw expertise met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de gemeente te delen en zoveel mogelijk aanzetten te geven voor concrete afspraken. Samenwerken is essentieel om kosten voor instroom en scholing te delen, de (nieuwe beroepen in de) sector te promoten en gezamenlijk extra funding te organiseren. Meedoen is niet alleen een mooie promotie voor uw bedrijf, maar ook op de 1e rij zitten om talent te spotten en te werven!

Het sectorakkoord Bouw een open samenwerking. Het is de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden »


ARBEIDSMARKT