Doorgraven naar Ervaringen

Door Mira Sollie , 17 april 2019

Doorgraven naar Ervaringen

"Meer tijd om onderwerpen met elkaar te delen", concludeert Erik Brouwer na afloop van de themabijeenkomst op 11 april in Delft.

"Meer tijd om de onderwerpen met elkaar te delen", concludeert Erik Brouwer na afloop van de themabijeenkomst op 11 april in Delft. Hoe gaan we om met extreme regenval? Welke kant gaat het nu op? Wat betekent dat voor de praktijk? Erik is niet de enige die graag in kleine groepjes over het thema regenwateroverlast wil doorpraten. De Vakgroep R&B heeft Rutger van Hogezand van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om dit idee uit te werken. Voor de presentatie van Rutger, kijk hier.


KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED

Over de auteur

H.R. (Mira) Sollie