Column/ Overijssel: twee circulaire vliegen in één klap

Door Monique van Haaf , 18 april 2019

Column/ Overijssel: twee circulaire vliegen in één klap

In Overijssel pakken we de zaken anders aan. We laten ons niet leiden door knellende procedures en regels. We willen zo veel mogelijk vrijheid geven aan de partijen waarmee we aan tafel zitten. Groots denken en klein beginnen, maar vooral doen! Dat is onze werkwijze, ook met circulair bouwen.

Overijssel heeft direct de landelijke nota 'Nederland Circulair in 2050' onderschreven. En we zijn meteen aan de slag gegaan met het maken van regionale transitie-agenda's. Die voor de bouw ligt er al, en via subsidies en proeftuinen stimuleren we innovatieve woonideeën. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we blijven als provincie actief bijdragen aan de versnelling van de woningbouw. Dat doet recht aan de recente oproep van minister Kajsa Ollogren. Daarin vraagt ze onder andere om als overheden meer samen te werken met marktpartijen. Voor ons al jarenlang een normale werkwijze. De tweede vlieg is dat we willen leren van onze ervaringen.

Circulair bouwen vraagt niet alleen om een technische draai. Het begint met een andere mindset. Al bij het ontwerp van een gebouw moeten we kijken naar de waarde van grondstoffen en gebouwdelen en hoe die bij sloop of functieverandering kunnen worden ‘geoogst’ en toegepast in een ander gebouw. En eigenlijk zit daar al een stap voor: zorg dat je een gebouw zo ontwerpt dat het veel langer meekan dan het eerste gebruik.

Met de transitieagenda circulair bouwen brengt Overijssel kansen en knelpunten in kaart, gebaseerd op expertsessies en een uitgebreide rondgang langs koplopers in de circulaire bouw. Daarmee hebben we een goed beeld van wat er speelt in de praktijk. Dat is veel waardevoller dan wat we vanachter ons provinciale bureau kunnen bedenken. We testen en verrijken de inzichten uit deze agenda in de proeftuinen van onze Woonkeuken. Daar delen we de tafel met een breed scala aan partijen: aannemers, architecten, groothandels voor bouwmaterialen, woningcorporaties en wat dies meer zij. Professionals die van wanten weten. En die bereid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.

Want hoe belangrijk de woningbouwopgave ook is: kwaliteit leveren blijft voorop staan, ook wat duurzaamheid betreft. De provincie Overijssel zet daarom niet alleen in op circulair bouwen, maar ook op adaptief, innovatief en inclusief bouwen. En hoe langer we bezig zijn, des te meer we beseffen dat al die thema's in elkaar grijpen. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn.


DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE

Over de auteur

Monique van Haaf

Gedeputeerde voor de portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving voor de provincie Overijssel