Veiligheid aan de voorkant: ga in gesprek met de opdrachtgever!

Door Reina Uittenbogaard-de Keyser , 29 mei 2019

Veiligheid aan de voorkant: ga in gesprek met de opdrachtgever!

Een veilig bouwproject begint vaak met een met een duidelijke opdracht waarin veiligheidsrisico’s zijn onderkend. Bouwend Nederland is er dan ook voorstander van dat al in een zo vroeg mogelijk stadium over de veilige uitvoerbaarheid van het werk wordt nagedacht. En daar kunt u als aannemer zelf een bijdrage aan leveren door het gesprek met uw opdrachtgever hierover aan te gaan. Om u daarbij te helpen is een lijst met voorbeeldvragen opgesteld die u in het offertetraject kunt stellen.

Klik hier om de voorbeeldvragen direct te downloaden »

De vragen zijn bedoeld om het veiligheidsbewustzijn bij beide partijen te vergroten. Ze zijn zo geformuleerd dat u ze eenvoudig kunt overnemen als vraag in een nota van inlichtingen als u in een aanbestedingstraject zit. Maar u kunt ze uiteraard ook gebruiken in een bouwteamsituatie of wanneer u één-op-één met uw opdrachtgever om tafel zit. Niet elke vraag is voor alle situaties van toepassing of geschikt. Maakt u dan ook uw eigen selectie, en pas ze aan naar uw eigen inzicht. U kunt de lijst met voorbeeldvragen ook terugvinden onder Modelcontracten > Bouw & Aanbestedingen > Aanbesteden »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN

Over de auteur

R.M. (Reina) Uittenbogaard-de Keyser

Juridisch Adviseur