'R&D in de bouw moet juist nu naar een hoger plan'

Door Redactie, 19 april 2019

'R&D in de bouw moet juist nu naar een hoger plan'

 Maxime Verhagen onderstreept belang van Bouw en Techniek Innovatiecentrum

    
De maatschappelijke opgaven uit de Bouwagenda zijn groot en complex en vragen om nieuwe en soms disruptieve oplossingen. De huidige kennisinfrastructuur in de bouw is echter versnipperd, en kent weinig verbinding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouw, de (wetenschappelijke) kennisinstellingen en de overheid. Veel innovatie bij bouwbedrijven is voornamelijk projectgericht, terwijl de behoefte aan een bouwbrede scope groeit. Maxime Verhagen zegt: "Er moet daarom iets georganiseerd worden in de driehoek opdrachtgevers/overheid, ondernemers en wetenschap. Ik denk dat het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) daarin een uitstekende rol kan vervullen en van de bouw op R&D-gebied een topsector kan maken".

Halverwege het gesprek haalt de Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen bouwkrant Cobouw van 10 januari jl. tevoorschijn. "Kijk hier. Corporaties zijn op zoek naar de beste en meest betaalbare gevelisolatie. Ze vragen de markt in De Grote Isolatie Uitdaging naar betere, goedkopere en minder belastende isolatieoplossingen. Zo zijn er veel meer uitvragen op sectorniveau die wachten op een directe dialoog tussen opdrachtgever, bouwer, overheid en wetenschap. Wil je R&D stroomlijnen om zo innovatieve doorbraken te forceren, dan moet je bij elkaar gaan zitten en een loket hebben waar bedrijven of consortia met moeilijke vragen terecht kunnen. Ik denk dat dat bij het nieuw te vormen Bouw en Techniek Innovatiecentrum BTIC zou moeten".

Faciliteiten van topsector voor de bouw

De Ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland ondertekenden 6 juni 2018 een intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC. Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda, zo is de consensus, is innovatie een voorwaarde. Verhagen: "De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met topconsortia voor kennis en innovatie (TKI) langetermijn publiek-private programma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen".

Start R&D-programma Energietransitie

Verhagen: "Met de vorming van het BTIC wordt de bouw- en technieksector nadrukkelijk verbonden aan het topsectorenbeleid en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt".
Twee kwartiermakers, Peter Paul van 't Veen van TNO en Henk Visscher van 4TU.Bouw, geven met de partners inmiddels nader vorm aan het BTIC. Sinds kort krijgen zij versterking van Richard Mulder die namens Bouwend Nederland en TechniekNL aan dit team toegevoegd is. Verhagen: "De eerste focus is gericht op uitwerking van het R&D-programma voor de Energietransitie. Er ligt een eerste voorstel vanuit de wetenschap. Maar de kwartiermakers nodigen onder andere woningcorporaties, bouwers en installateurs nadrukkelijk uit hierover mee te denken. Bijvoorbeeld over renovatieconcepten, warmtepompen en -opslag, het transitieproces en sturing van collectieve warmte. Later zullen nog meer programma’s volgen. Te noemen zijn integrale energietransitie bestaande bouw, digitalisatie, circulariteit, infrastructuur (bruggen en sluizen) en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie. Daarnaast wordt natuurlijk ook gewerkt aan een model voor governance en financiering".

Stimuleringsregeling

Bundeling van kennis en partijen in een publiek-private samenwerking heeft een groot voordeel.
De overheid heeft financiĆ«le stimuleringsregelingen voor R&D. Verhagen: "Met de komst van een BTIC kunnen bedrijven en kennisinstituten een beroep doen op de TKI-toeslag; een financiĆ«le stimuleringsregeling voor R&D-investeringen vanuit de overheid. Wanneer bedrijven of (wetenschappelijke) kennisinstituten investeren in kennisontwikkeling, betaalt de overheid een deel van de rekening. Tevens kan vanuit het BTIC ook beter aansluiting gezocht worden bij de onderzoeksprogramma’s van de kennisinstellingen die vanuit de eerste geldstroom gefinancierd worden (financiering vanuit Ministerie van OC&W en NWO, red). Elke via BTIC georganiseerde R&D-investering wint zo met een bijdrage door de overheid aan investeringskracht".

BTIC wordt geen besloten club. Nieuwe partners kunnen elk moment toetreden al zal bij aansluiting aan een reeds lopend programma mogelijk wel een entrance fee worden berekend. Verhagen: "Iedereen zou deelname als een investering in de toekomstige marktpositie van zijn bedrijf of organisatie moeten zien. Wie meewerkt aan de oplossingen van morgen, heeft zijn aanwezigheid bij de uitvoering daarvan door de opgebouwde kennisvoorsprong automatisch ook zeker gesteld. Het is nu het moment om in te stappen als je werk wilt maken van de energietransitie".

Meer informatie


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden