In gesprek met Barend van Kessel: "Zorg dat je bedrijf zichtbaar is in de regio"

Door Redactie, 19 april 2019

In gesprek met Barend van Kessel: "Zorg dat je bedrijf zichtbaar is in de regio"

In de vorige BNL #4 van vorig jaar vroeg Martin Slot aan Van Kessel Wegenbouw: “Hoe kunnen we er als bouwbranche voor zorgen dat ons vakgebied een magneet wordt voor (jonge) mensen om in te werken?" Volgens directeur Barend van Kessel bestaat er geen heilige graal, maar moeten we beginnen met bouwlessen op basisscholen, bedrijven bekend maken bij de jeugd en aansluiten bij initiatieven in de gemeenschap. En voor de korte termijn: kijken naar alle opties voor zij-instroming.

Behalve directeur van Van Kessel Wegenbouw in Geldermalsen is Barend van Kessel bestuurder bij Bouwend Nederland, dus hij buigt zich regelmatig over het instroomvraagstuk. "Eén van de acties is het PPS Techniekpact tussen Bouwend Nederland en andere branches, waarbij we íedere leerling in het basis- en voortgezet onderwijs kennis laten maken met techniek."

Lokaal aanhaken

Naast die branchebrede aanpak zouden bedrijven zoveel mogelijk moeten aanhaken bij lokale initiatieven. Zo werkt Van Kessel zelf samen met roc’s in de regio om techniekonderwijs een boost te geven. "We blazen technieklokalen nieuw leven in, doen mee met projecten en stellen ons bedrijf open voor gastcolleges en stages. Mijns inziens moet je in eerste instantie zorgen dat je als bedrijf zichtbaar bent in de regio." Van Kessel geeft toe dat dit niet een oplossing voor de korte termijn is en raadt daarom aan om te kijken naar zij-instroming, bijvoorbeeld naar de arbeiders die na Brexit uit Engeland zullen vertrekken.

Beter aanbesteden

Behalve instroom is het thema continuïteit voor Van Kessel een heet hangijzer. "We kunnen geen mensen opleiden als er geen zicht op werk is. De oude aanbestedingsprocedures zijn sleets geraakt. Ondernemers haken af bij dichtgetimmerde bestekken en hoge inschrijfprijzen. Op 11 februari hebben we als bestuur de Agenda Beter Aanbesteden besproken met Staatssecretaris Mona Keijzer. Eén van de verbeterpunten was werken in bouwteams, waarin bouwers vanaf het begin van het traject meedenken. Dat is niet voor alle infraprojecten bruikbaar, maar wel voor meer dan nu gebeurt."

Vruchten plukken

Voor familiebedrijf Van Kessel is werken in bouwteams gebruikelijk voor met name commerciële opdrachtgevers. "We worden vaak gebeld om mee te denken over oplossingen, bijvoorbeeld in klimaatvraagstukken. Slimme oplossingen voor wateropvang in droge tijden en wateroverlast in natte tijden. Dan heb je wel een opdrachtgever nodig die niet zelf het wiel wil uitvinden. Vorig jaar hebben we project Vinkenhof in Tiel afgerond in samenwerking met gemeente Tiel en woningcorporatie SCW, waar we onder meer werkten met het infiltreren van regenwater. Het voortraject kostte een jaar. Maar die tijd steek je er met plezier in, als je weet dat je daarna ook de vruchten mag plukken!"


INSTROOM