Klimaatakkoord is kans voor bouwsector

Door Redactie, 24 april 2019

Klimaatakkoord is kans voor bouwsector

Het Klimaatakkoord heeft een grote impact op de woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Op dinsdag 16 april 2019 hielden Bouwend Nederland, Stadswerk en NL Ingenieurs een bijeenkomst in Groningen-Hoogkerk waarbij verschillende sprekers in gingen op de energietransitie en de impact hiervan op de infrastructuur.

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging waar aannemers - en overheden - de komende decennia hun tanden in moeten zetten. Tegelijk biedt het Klimaatakkoord grote kansen voor de bouwsector. Speel je je kaarten goed, dan kunnen ondernemers in de bouw hun bedrijf zien floreren, terwijl ze bijdragen aan een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot. Dat staat volgens Teun Bokhoven, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, als een paal boven water.

Startmotor verduurzaming
In 1990 bedroeg de CO2-uitstoot in Nederland 228 Mton. In 2030 moet dit 49 procent minder zijn. Deze opgave is verdeeld over vijf sectoren, waaronder de gebouwde omgeving. De CO2-uitstoot in deze sector moet met 3,4 Mton omlaag. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Volgens Bokhoven zijn er concrete plannen om dit te bereiken.

“De startmotor is 50.000 bestaande woningen aardgasvrij maken in 2021. Daarna komen er 200.000 per jaar bij”. Een wijkgerichte aanpak is daarbij belangrijk, volgens Bokhoven. Gemeenten kunnen kijken wanneer gasleidingen aan vervanging toe zijn. De oudste leidingen kunnen als eerste worden vervangen door een duurzaam alternatief. Eind 2021 weten gemeenten wanneer welke wijk aan de beurt is, en kan begonnen worden aan de eerste slag. “Daarnaast is het zaak dat er zo snel mogelijk wordt overgeschakeld naar de bouw van uitsluitend energieneutrale woningen.”

Onomkeerbare maatregelen
Ook gemeenten staan volgens Bokhoven voor een grote opgave als het gaat om het maken van warmtetransitieplannen. ”Daarna moeten alle elementen samengebracht worden om te komen tot betaalbare en haalbare oplossingen. Het is een grote opgave, maar voor de bouwsector biedt het Klimaatakkoord een kans.”

Een positieve noot als afsluiter, waarop wel een kritische vraag volgt. “In hoeverre is dit tempo haalbaar met het huidige politieke klimaat?” Bokhoven blijft onverminderd optimistisch: ,,Het Klimaatakkoord wordt verankerd in de wet. Dit wordt op zo’n manier vormgegeven, dat het onomkeerbaar is. Plus: veel maatregelen zijn al in gang gebracht. Over een tijd is dit niet meer te stoppen. Als het dan ook nog eens leidt tot nieuwe economische activiteiten, dan heeft dit ook weer invloed op de stemmers.”

Circulaire bouwsector
Na dit plenaire gedeelte schuift de groep aan bij twee workshops. Merlijn Blok, van Circulair Friesland, vertelt over hoe deze organisatie optreedt als aanjager van de circulaire economie. De transitie naar een circulaire bouwsector staat voor deze organisatie hoog in het vaandel. Blok legt uit dat bij circulair bouwen sprake is van gebruikte en hergebruikte materialen, zonder natuurlijke bronnen onnodig uit te putten en dat er op een economisch verantwoorde manier wordt gebouwd.

“Reductie van grondstoffenwinning is hierbij een van de uitgangspunten. Dit kan tot stand worden gebracht door bijvoorbeeld milieubelasting. Daarnaast is hergebruik belangrijk, bijvoorbeeld door asfalt opnieuw te gebruiken. Ook is het van belang om bij het ontwerp van gebouwen demontage mee te pakken, zodat onderdelen hergebruikt kunnen worden.”

Om te inspireren, heeft Circulair Friesland een site met geslaagde projecten in Friesland gelanceerd: www.wijkopencirculair.frl.”Daarnaast hebben we een circulaire catalogus. Hierin staat wat er te koop is op het gebied van circulaire economie. Denk aan modulaire bouw en duurzame isolatie.”

Emissievrij Groningen
Lambertus Nijland, teamleider werkplaats gemeente Groningen, en Joost Visser, hoofd stadsingenieurs bij gemeente Groningen, vertellen over de doelstellingen die Groningen heeft. De gemeente heeft zeshonderd voertuigen en machines in beheer en onderhoud. Het gros werkt op diesel. In een Masterplan is vastgelegd dat de binnenstad van Groningen in 2025 emissievrij moet zijn. De eerste stap is al gezet: twintig voertuigen en machines werken op elektriciteit, en tien op waterstof.

Met een zogeheten Green Deal heeft Groningen daarnaast met bedrijven en dienstverleners in de stad afgesproken om emissievrij te rijden in de stad. ”Er komt een logistieke hub buiten de stad waar het grotere transport goederen kan achterlaten. Dit wordt vervolgens met een emissievrij voertuig naar plaats van bestemming gebracht.”

Gunningscriterium
Gemeente Groningen heeft emissiereductie ook opgenomen als gunningscriterium. Als voorbeeld noemt Joost Visser de case ‘gele stenen’. Alle gele stenen in de Groninger binnenstad worden de komende 4 jaar vervangen. ,,We bekeken bij de aannemers wat hun plannen zijn qua materieel en prijs. Beide aspecten wogen vijftig procent. De partij die de opdracht heeft gekregen, heeft aangeboden om al het vervoer en werk in de binnenstad met elektrisch materieel te doen. Alleen voor het zware transport gebruikt hij een voertuig dat rijdt op HVO, een fossielvrije diesel.” En qua kosten? “De uitvoering van dit plan is tien procent duurder dan dat van de opvolger, maar valt nog altijd binnen budget.”


CIRCULAIRE ECONOMIE

Contactpersoon bij dit bericht

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord