Limburgse Infrabedrijven gaan opdrachtgevers beoordelen

Door Hanneke van Eijndhoven , 05 mei 2019

“De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen ON en OG kan en moet beter. OG’s geven aan ook beter en innovatiever te willen aanbesteden en worstelen vaak met deze materie die veel meer mogelijkheden biedt dan vaak wordt gedacht. Daarnaast pleiten de opdrachtnemers voor meer continuïteit. Door in heel Limburg te inventariseren welke OG’s goed scoren en waar het beter kan, maken we inzichtelijk waar de zaken verbeterd zouden kunnen worden, dit biedt een ingang om met die OG's die minder goed scoren in gesprek te gaan. Ook kunnen we dan zien waar het wél goed gaat en welke OG een voorbeeldfunctie kan hebben.” Voorzitter Infra Platform Limburg Johan Janssen legt hierboven uit waarom het nodig is om op een vernieuwende wijze te kijken naar de aanbestedingstrajecten bij Limburgse Gemeenten en de Provincie.

Het beoordelen van opdrachtgevers is een initiatief van de subgroep Markt & Overheid van het Infraplatform Limburg. Dit initiatief is beschikbaar voor alle Limburgse infraleden van Bouwend Nederland. TIP: neem uw specialist in aanbesteden (hoofd bedrijfsbureau?) mee op 16 mei!

Hoe?
Met een enquête wordt elk Limburgs lidbedrijf gevraagd zijn OG’s van 2018/2019 te beoordelen, alles wordt anoniem verwerkt. Resultaten worden zo spoedig mogelijk aan de Limburgse Infraleden gepresenteerd en zullen ook aan de OG’s worden getoond. Hiermee hopen we voldoende gesprekstof te hebben om in gesprek te gaan en de samenwerking voor onze leden te verbeteren.

Op de ledenbijeenkomst op 16 mei 2019 wordt de enquête definitief gemaakt, deze zal meteen daarna uitgestuurd worden. Bent u erbij op 16 mei?

Programma ledenbijeenkomst donderdag 16 mei
14.45 uur       Ontvangst leden Infra Platform Limburg
15.00-17.00   Vergadering leden Infra Platform, we bespreken:

  • Achtergrond beoordeling OG
  • Procesbeschrijving ontwikkeling enquête
  • Toetsing, verwerking en vervolg
  • Akkoord namens leden

U kunt aansluitend deelnemen aan het "infra"-BouwCafé:
17.30      Ontvangst Limburgs BouwCafé: Greenport Venlo met soep en broodjes
18.00      Greenport Venlo: van Floriade naar Logistieke hotspot! -- Verhaal van Ernst Jan de Langh     
                over geschiedenis en ontwikkeling Greenport Venlo en de positieve samenwerking met
                opdrachtgevers.
19.30       Borrel
20.30       Einde

Zoals u ziet bent u als infra-lid ook van harte welkom bij het Limburgs BouwCafé om 17.30 uur.
Speciaal voor u heeft dit BouwCafé een Infrathema. Alleen de vergadering van het infraplatform bijwonen, is ook mogelijk.

Wie is erbij?
De volgende van uw collega's hebben zich al aangemeld voor deze ledenvergadering:
- Biggelaar Groep - Johan Janssen
- Strabag - Mario Goossens
- Plum Infra - Marcel Plum
- Heijmans Wegen - Marc Coolen
- BLM - Jorg Huijskens
- Janssen Group - Christian Janssen
- Bouwend Nederland - René Meyboom, Dennis Mollet & Hanneke van Eijndhoven
- Bloem Civieltechniek - Tjeu Clerkx
- Voorbij Funderingstechniek - Arno Schoffelen

Kom naar de ledenbijeenkomst van Infra Platform Limburg op donderdag 16 mei van 15.00 – 17.00 uur en praat en beslis mee!

Aanmelden kan door te mailen naar limburg@bouwendnederland.nl. Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd een bevestiging met verdere details. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Hanneke van Eijndhoven op 06-11378210 of via Limburg@bouwendnederland.nl.Over de auteur

Hanneke van Eijndhoven

Regionaal Adviseur Verenigingszaken Limburg