Vliegende start voor BTIC

Door Redactie, 02 mei 2019

Vliegende start voor BTIC

Meer regie en bundeling van kennisontwikkeling, opschaling van innovaties en verhoging arbeidsproductiviteit in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dat zijn de centrale begrippen die ten grondslag liggen aan het Bouw en Techniek Innovatie Centrum.

Voor de leden van Bouwend Nederland ontstaat daarmee één loket waar zij met hun R&D-kennisvragen terechtkunnen. Dit geeft hen veel meer slagkracht op innovatiegebied. Door de directe dialoog tussen wetenschap, opdrachtgevers, overheid en bouwers kunnen via het BTIC eenvoudiger nieuwe oplossingen worden gevonden. Ook kan via de BTIC R&D-programma’s een beroep worden gedaan op financiële stimuleringsregelingen voor R&D-investeringen. Het idee hierachter is dat wanneer je als bedrijf of opdrachtgever 1 euro investeert in R&D, daar via het BTIC 3 euro (of meer) aan effectieve R&D-investeringskracht van kan worden gemaakt via de BTIC-programma’s.

Achtergrond

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland hebben in juni 2018 op initiatief van de Bouwagenda de intentieverklaring voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) getekend. Vanaf dat moment zijn de twee kwartiermakers, Henk Visscher (4TU.Bouw) en Peter Paul van ’t Veen (TNO) van start gegaan met het vormgeven van het BTIC.

Presentatie

Op 1 mei jl. presenteerden deze kwartiermakers hun eindrapport. ‘In de afgelopen maanden zijn er baanbrekende stappen gezet naar een brede samenwerking in een zeer versnipperd landschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere organisaties in de bouw- en technieksector’, aldus kwartiermaker Henk Visscher. ‘De wil tot samenwerking was er bij alle partijen, er is duidelijk behoefte is aan een brede organisatie en programmering van innovatie en kennisontwikkeling. Tegelijkertijd is het een uitdaging gebleken om hiervoor de juiste vorm te kiezen.’

Reeds van start

Onder de vlag van het BTIC hebben 124 partijen een gezamenlijk programma opgesteld om te komen tot innovatieve opschaalbare renovatieconcepten en duurzame warmtetechnieken. Dit programma is in april in het kader van de meerjarige innovatieprogramma’s van het ministerie van EZK ingediend. Deelnemers zijn bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, adviseurs, branches en woningcorporaties. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is BTIC-boegbeeld: ‘Dit is een vliegende start op het gebied van energietransitie en deze smaakt naar meer. We moeten gezamenlijk de inspanningen en middelen in R&D en onderzoek inzetten, in plaats van versnipperd en ieder voor zich. Ook op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en ruimtelijke adaptatie moet gezamenlijk veel meer gebeuren. Het begin is er.’

De kwartiermakers geven nu het stokje over aan het BTIC-team dat samen met de partners vijf meerjarige en integrale kennisprogramma’s gaat opzetten en begeleiden. Via de website van het BTIC (www.btic.nu) komt de komende periode meer informatie beschikbaar.