Huizen bouwen: geen kwestie van gewoon aanvullen

Door Monique van Haaf , 09 mei 2019

Huizen bouwen: geen kwestie van gewoon aanvullen

Voor Overijssel zie ik twee uitdagingen. De eerste is het bruisend houden van onze binnensteden en – niet minder belangrijk - het voorzieningenniveau van dorpskernen op peil houden. Winkeliers en horecaondernemers moeten zich thuis voelen in de binnenstad of zich er willen vestigen. En partijen in de vastgoedsector moeten erin willen investeren. De tweede uitdaging is dat we moeten voldoen aan de woonvraag. Tot 2030 moeten er 40.000 woningen worden bijgebouwd. En dat is geen kwestie van gewoon aanvullen.

Begin maart zijn we daarom in Zwolle onder de noemer ‘Concilium Zwolle’ van start gegaan met een pilot om de woningbouw te versnellen. Het is een project waarbij wij samen met de gemeente, experts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en commerciële partijen gaan kijken aan hoeveel en wat voor type woningen de stad de komende jaren behoefte heeft. En dat zonder rekening te houden met de voorschriften uit de ‘Ladder Duurzame Verstedelijking’.

Op 8 mei is in Enschede een soortgelijke pilot van start gegaan.
Deze aanpak is uniek in Nederland. In geen enkele andere provincie wordt zo intensief samengewerkt aan oplossingen voor de woningmarkt. Als we domweg huizen gaan bouwen die vijftig tot honderd jaar meegaan is dat pure kapitaalvernietiging. Veel ouderen hebben behoefte aan een ander type woning, kleiner misschien, gelijkvloers, maar zeker dichter bij voorzieningen. Daarom bouwen wij vaker modulair, tijdelijke kleine huizen die circulair zijn, energie-onafhankelijk, zonder dat ze meteen de uitstraling hebben van een containerwoning. Die zijn geschikt om de vergrijzing op te vangen maar ook voor jongeren op zoek naar hun eerste woning en voor bijvoorbeeld woningcorporaties die ze kunnen verhuren.

Hoe we dat doen? Het begint ermee dat je de regie durft terug te geven aan bewoners en ondernemers in de steden en dorpskernen. Je zorgt er voor dat de steden niet met elkaar in concurrentie gaan om de grote retailmerken binnen te halen. We hebben geen vast stadsarrangement, we gaan voor diversiteit. Steden en dorpskernen hebben allemaal een eigen karakter. Die moet je behouden of terug zien te winnen. Dat doen we met onze Stadsbeweging. Via dat vehikel brengen we ideeën, expertise en waar nodig financiën in. Als het om echt grote investeringen gaat, schakelen we de Herstructurering maatschappij Overijssel in, die er dan meer commerciële partijen bijhaalt. Wij fungeren als een aanjager.

Een provincie met vitale steden en dorpskernen bouw je door naar elkaar te luisteren, ideeën uit te wisselen en mogelijkheden te willen zien. Maar vooral door te doen!


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN WONINGMARKT

Over de auteur

Monique van Haaf

Gedeputeerde voor de portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving voor de provincie Overijssel