Adviesgroep KOMAT binnen Bouwend Nederland als verbinder!

Door Anne-Fokke de Vries , 09 mei 2019

De KOMAT heeft als Adviesgroep binnen Bouwend NEDERLAND materieel in haar portefeuille en in die hoedanigheid heeft KOMAT een belangrijke rol op de hedendaagse bouwplaatsen. Je ziet wel eens de kreet op vrachtwagens staan: Zonder transport staat alles stil! Bij onbetrouwbaar of een gebrek aan materieel valt een bouwplaats ook helemaal stil. Als adviesgroep pakken we onze verantwoordelijkheid om voor dit soort dillema’s bij alle stakeholders aandacht op te eisen, regelgeving te beïnvloeden en te borgen en als zodanig de positie voor de materieelverantwoordelijken te versterken.

En dat landschap van stakeholders is zeer divers, dat zijn in de eerste plaats de afnemers van materieel, de bouwprojecten, dat is de overheid bij de introductie van nieuwe regelgeving, dat zijn leveranciers die samen met ons als gebruikers innovaties doorvoeren en andere brancheverenigingen waar we raakvlakken meehebben. De onderwerpen in de ruimste zin van het woord zijn toe te spitsen op Veiligheid, kwaliteit en milieu. Binnen deze setting zorgen we er als adviesgroep binnen Bouwend Nederland voor dat we het “goede gesprek” hebben met al deze stakeholders.

Als sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Richtlijn Steigers. Samen met de branchevereniging voor Steigerbedrijven (VSB) hebben we als BNL KOMAT de Richtlijn Steigers ontwikkelt. Deze richtlijn is het wetgevend kader op de bouwplaats en is recent ook opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra en hierdoor ook een belangrijk instrument voor de Inspectie SZW geworden om te kunnen handhaven.

Om dit alles in goede banen te leiden is BNL KOMAT opgebouwd uit permanente commissies en ad-hoc werkgroepen die elk hun eigen werkgebied of thema’s kennen. Zo zijn er de volgende commissies:

  • Bouwplaats Inrichting
  • Kranen
  • Steigers, Betonbekistingen & Ondersteuningsconstructies
  • Vervoer & Mobiliteit

Als deze commissies rapporteren aan de Stuurgroep. De Stuurgroep heeft vooral als doel om alle belangen die zowel de materieelverantwoordelijken als ook alle stakeholders hebben op een juiste wijze te dienen en aandacht voor te vragen. De Stuurgroep stelt zich hier ook proactief in op en borgt deelname en aanwezigheid op allerlei vlakken van het netwerk rond materieel.Over de auteur

A.F.J. (Anne Fokke) de Vries

Beleidsmedewerker