Stuurgroep KOMAT | Samenstelling en vacatures

Door Redactie, 09 mei 2019

De Stuurgroep KOMAT is samengesteld met een evenredige verdeling van zetels tussen groot- en MKB-bedrijven. Dit jaar vindt er door pensionering mutaties plaats en ontstaan re vacatures. Met name vanuit het MKB wordt invulling gezocht! Iets voor u?

De Stuurgroep is voor 2019 als volgt samengesteld.

  • H. (Harry) Hertsenberg – voorzitter / Algemeen directeur Volker Stevin Materieel (VSM)
  • ing. B. (Bart) Faber / Hoofd Materieel Martens en Van Oord Groep
  • J. (Jeffrey) Hoffmann – vice voorzitter / Bedrijfsdirecteur Ballast Nedam Materieel
  • P. (Pieter) Stiphout / Algemeen directeur Dura Vermeer Materieel
  • ing. W. (Wyger) Veenje / Directeur Techniek KWS Infra
  • G.N.M. (Gerard) van der Veer / Hoofd Materieel GMB
  • ing. A.J.C.J. (Bart) van de Loo / Directeur MDB
  • ing. A.F.J. (Anne Fokke) de Vries – secretaris / Bouwend Nederland

In de Stuurgroep KOMAT nemen dit jaar 2 personen afscheid en daarvoor zoeken we nieuwe deelnemers. Op dit moment zijn er geen afgevaardigden vanuit de MKB geledingen en dat zien we als Stuurgroep graag anders. Vandaar ook een bijzondere oproep aan die KOMAT deelnemers die werkzaam zijn bij een MKB bedrijf om zitting te gaan nemen in de Stuurgroep van de KOMAT.
Juist in deze tijd waarin de thema’s Veiligheid en Duurzaamheid actueler zijn dan ooit, is het van groot belang dat we een goede bezetting hebben van alle onze commissies, werkgroepen en de Stuurgroep. Dit zorgt ervoor dat we een volwaardig gesprekspartner kunnen blijven, die niet alleen oog heeft voor de diverse maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook voor de diverse innovaties! Een mooie taak waartoe ik iedereen oproep om zijn of haar bijdrage aan te leveren.

Voor verdere informatie hierover kun je contact opnemen met Anne Fokke de Vries of met ondergetekende.

Harry Herstenberg
Voorzitter BNL KOMATContactpersoon bij dit bericht

Anne-Fokke de Vries

Beleidsmedewerker