Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Door Martijn Verwoerd , 14 mei 2019

Vandaag nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 10% van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog – of onderdelen van de wet - niet in te laten gaan.
Als de wet wel wordt ingevoerd, dan gebeurt dit vooralsnog alleen voor eenvoudige bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2021 voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen.

‘Het is goed dat er nu duidelijkheid is, gemeenten en markt hebben lang in onzekerheid gezeten’, zegt Maxime Verhagen. ‘Het is nu zaak om onze leden zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe stelsel.’

Bouwend Nederland gebruikt de periode tot invoering om de leden te informeren, te ondersteunen bij vragen en passende cursussen en tools aan te bieden via de Bouwend Nederland Academy.Over de auteur

Martijn Verwoerd

Beleidsadviseur Bouwend Nederland