Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt

Door Redactie, 15 mei 2019

Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt

Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben de partijen op dinsdag 14 mei de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie in Limburg’ getekend. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid in Maastricht.

Tekort aan technici

Ook in Limburg moeten de komende jaren grote aantallen woningen en gebouwen worden verduurzaamd. Daarvoor zijn veel meer technici met green skills nodig dan er nu beschikbaar zijn. Vicevoorzitter Claudia Reiner van ondernemersorganisatie Techniek Nederland, initiatiefnemer en een van de ondertekenaars van de intentieverklaring: ‘Door samen te werken kunnen we meer technici aantrekken. Dat is hard nodig met het oog op de energietransitie. De technische sector biedt kansen voor technici op alle niveaus en in elk vakgebied.’

“Bouwend Nederland onderschrijft dat grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om een andere manier van (samen)werken”, zegt René Meyboom, regiomanager Zuid bij Bouwend Nederland. “Jack Corten, directeur van lidbedrijf Bouwbedrijven Jongen uit Landgraaf en ik zijn daarom als bestuurslid betrokken bij het Platform Ketensamenwerking Zuid. Als medeondertekenaar ben ik er trots op dat Limburg de eerste provincie is die invulling geeft aan de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’. Overheid, bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs sloten deze op 17 april jl. binnen de Sociaal-Economische Raad (SER).”

Industriële aanpak

Volgens Reiner is er in de samenwerking niet alleen aandacht voor meer instroom, maar ook voor het slimmer inzetten van de beschikbare technici. ‘We kunnen de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aanpakken. Op die manier wordt het haalbaar om jaarlijks grote aantallen woningen te verduurzamen. Dat is hard nodig willen we de klimaatdoelstellingen van dit kabinet realiseren.’

Betaalbare energietransitie

Gedeputeerde Joost van den Akker van de provincie Limburg: ‘Ik ben blij met deze samenwerking. Op deze manier houden we de vaart erin. Deze afspraak biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie met veel kansen voor de Limburgse beroepsbevolking. Inwoners van Limburg moeten we actief betrekken en deelgenoot maken van de plannen binnen de wijkenaanpak.’

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen

De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is Limburg de eerste provincie die concreet invulling geeft aan de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ die de overheid, bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs op 17 april hebben gesloten binnen de Sociaal-Economische Raad (SER).

Platform Ketensamenwerking Zuid

Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen samen uit de gebouwde omgeving die ambities op het gebied van de energietransitie willen waarmaken op basis van initiëren, verbinden, leren en toepassen. Het platform vervult hierbij een initiërende, coördinerende en verbinden rol.
Vanuit deze rol zal zij de verdere uitrol van de energietransitie en de ambities vanuit de intentieverklaring oppakken.


ARBEIDSMARKT DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Rene Meyboom

Regiomanager Zuid