Nederlandse bouw internationaal aan kop met robotisering

Door Redactie, 16 mei 2019

Nederlandse bouw internationaal aan kop met robotisering

De bouw in Nederland en België gaat wereldwijd aan kop bij de inzet van robots. Dat bleek vorige week uit het rapport Robotisering in de bouw van ING Economisch Bureau. Per 10.000 medewerkers wordt 1,5 robot ingezet. Daarmee ligt het robotgebruik in de twee landen 25% hoger dan in de omringende West-Europese landen. Ten opzichte van de VS en China steken Nederland en België er wat betreft robotisering helemaal met kop en schouders bovenuit. Per 10.000 medewerkers wordt er in de VS slechts 0,2 robot ingezet en blijft China steken op 0,1 robot.

Een oorzaak voor de grotere inzet van robots in de Nederlandse en Belgische bouw ligt waarschijnlijk in de relatief hoge lonen in de twee landen. Deze maken investeringen in robots en machines sneller interessant. Voor Nederland geldt verder dat de seriematige bouw die hier vaak wordt toegepast, denk aan rijtjeswoningen, zich beter leent voor robotisering.

Ten opzichte van de industrie heeft de bouw nog wel een achterstand in te halen. Daar waar in de bouw 1,5 robot wordt gebruikt op 10.000 medewerkers is dat gemiddeld in de industrie 200 stuks. Ook het machinepark in de industrie is met een gemiddelde waarde van €110.000,- per medewerker tien keer groter dan de €11.000,- per medewerker in de Nederlandse en Belgische bouwsector.

De inzet van robots en machines in de bouw wordt bemoeilijkt door een aantal zaken. Zo zijn bouwers actief op steeds wisselende bouwplaatsen. Dure machines laten zich moeilijk verplaatsen en de wisselende weersomstandigheden zijn ook een complicerende factor. Verder is de bouw een markt die zich kenmerkt door hollen of stilstaan. De onregelmatige inkomstenstroom die hiervan het gevolg is, verhoogt de drempel voor grote investeringen in dure robots en machines.

“Dit rapport toont aan dat het bouwen van de 21e eeuw in Nederland een vliegende start heeft gemaakt. We lopen internationaal gezien voorop.”, aldus Maxime Verhagen. “Maar ik roep de bouw ook op om vol gas te blijven geven op innovatie. We staan pas aan het begin. De vergelijking met de industrie toont aan dat er nog een wereld te winnen is. Innovatie moet ons helpen een antwoord te vinden op veel uitdagingen die er nog liggen. Door slimmer te bouwen kunnen we meer werk verzetten en de kwaliteit en veiligheid verhogen. Dat is gezien de enorme opgaaf waar de bouw voor staat ook noodzakelijk.”

Innovatie in de bouw wordt de komende jaren verder gestimuleerd door de recente oprichting van het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Via het BTIC bundelen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen uit de bouw- en technieksector hun inspanningen op het gebied van kennis en innovatie. Het BTIC is het vliegwiel voor versnelling van de innovatie en het breed delen van kennis en oplossingen.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden