BNR Bouwmeesters: Met dit tempo komt het niet goed met de woningmarkt

Door Redactie Bouwmeesters , 16 mei 2019

BNR Bouwmeesters: Met dit tempo komt het niet goed met de woningmarkt

In ons land zijn volgens het EIB in 2025 140.000 woningen minder gebouwd dan gepland. Om het woningtekort aan te pakken, vragen een projectontwikkelaar en een makelaar in de uitzending van 13 mei van Bouwmeesters om flexibeler grondbeleid.

Te gast:

Desirée Uitzetter, voorzitter van Neprom;

en

Zwany van Brussel, vice-voorzitter NVM;

en aan de telefoon is Bas Kurvers, wethouder namens de VVD in Rotterdam, over oplossingen die Rotterdam bedenkt voor het woningtekort.

 Oudere starters

Ook deze week begint de uitzending met het bouwnieuws van de gasten. Zwany van Brussel maakt zich zorgen over het groeiend aantal twintigers dat thuis blijft wonen: “Twintigers weten geen vaste baan te bemachtigen en kunnen daardoor geen woning kopen. Starters zijn tegenwoordig niet twintig, maar dertig jaar oud.” Ook Desirée Uitzetter heeft verontrustend nieuws. Het aantal verleende bouwvergunningen is met een kwart gedaald ten opzichte van vorig jaar en volgens haar geeft dat reden tot zorgen: “Het woningtekort zal hierdoor blijven toenemen.”

Intuïtie klopt

Op 13 mei publiceerde het EIB het rapport ‘Effectief planaanbod en nationale bouwambities’. Hieruit blijkt dat Nederland bij lange na niet de bouwdoelstellingen gaat halen van de nationale Bouwagenda. Volgens Uitzetter is dit geen verrassing: “De intuïtie was er al langer in de sector.” Dat maakt de conclusie van het EIB niet minder zorgelijk. Uitzetter: “Met dit tempo gaat het echt niet goedkomen met de woningmarkt. We bouwen substantieel te weinig.” Van Brussel deelt de zorgen van Uitzetter: “In de gehele woningmarkt vindt minder doorstroming plaats. Niet alleen blijven twintigers langer thuis wonen, ook senioren kunnen moeilijk verhuizen naar een toegankelijkere woning.”

Open deur

Een van de belangrijkste aanbevelingen in het EIB-rapport is dat gemeenten en provincies hun informatie beter op orde moeten hebben en dat er meer uitwisseling van informatie moet plaatsvinden. “Dat klinkt als een open deur, maar we zijn erg blij met het inzicht”, stelt Uitzetter. “Je moet het probleem in kaart brengen voor je het kan aanpakken.” Uitzetter vindt dat het nu nog aan eenheid ontbreekt: “Marktpartijen en lokale overheden moeten samen aan de slag”.

Bouwspreekuur

Met name de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht lopen achter met bijbouwen. Zo realiseert Zuid-Holland slechts 11.000 van de begrootte 17.500 woningen. VVD-wethouder Bas Kurvers van Rotterdam zegt dat de politiek haar best doet om dit gat te dichten: “We hebben een akkoord getekend met 43 partijen om ervoor te zorgen dat de benodigde woningen er komen. Bovendien hanteer ik een bouwspreekuur, zodat de bouw nooit vertraagd wordt door de agenda van de wethouder.” Van Brussel is blij met de inzet van Kurvers: “Dit probleem moeten we samen met de politiek oplossen.” Uitzetter sluit zich van harte aan bij het verhaal van Kurvers. Ook in Eindhoven slaan politiek en de bouw de handen ineen om het woningtekort te verkleinen. Uitzetter: “Het ene jaar bouwen we te veel, het volgende jaar te weinig. Dat brengt onnodig veel onrust.”

Beroepsklagers

Kurvers vindt dat de woningbouw vanuit de markt moet worden gestimuleerd. Volgens de wethouder gebeurt dat nog niet genoeg: “We zeggen als gemeente te vaak en te snel tegen ongevraagde initiatieven dat er geen ruimte voor is. Zo sla je alle initiatieven dood.” Bovendien hebben grote projecten regelmatig te maken met bezwaarprocedures. Zulke procedures kunnen bouwprojecten soms wel drie jaar stilleggen. Uitzetter ergert zich aan dit verschijnsel: “Ik denk dat je kan spreken van enkele ‘beroepsklagers’ in ons land.” Volgens Uitzetter is hier als projectontwikkelaar niets aan te doen: “Dit zijn insiders in de woningmarkt die in feite de macht hebben om te bepalen waar er nog bijgebouwd kan worden”.

Flexibel grondbeleid

Als het aan Kurvers ligt, gaat de overheid in de toekomst flexibeler om met gronduitgiften. Die mening is ook Van Brussel toegedaan: “Er is te weinig capaciteit: te weinig mensen die het vak goed doorgronden en snappen”. Grondbeleid is een nauwe niche en er zijn maar weinig specialisten te vinden. Ook Uitzetter ziet tekortkomingen in het huidige grondbeleid: “In het verleden waren we gewend 130% of 150% van ons doelwit in te plannen. Tegenwoordig plannen we 100% in en in provincies als Zuid-Holland zelfs maar 60%. Dat is zorgwekkend”. Van Brussel sluit zich aan bij de conclusie dat overplannen een uitkomst biedt: “Plannen gaan niet door of lopen vertraging op. Overplannen biedt flexibiliteit”.


AANBESTEDEN WETGEVING WONINGMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters