Bouwend Nederland: definitieve rekenregels breedplaatvloeren geven bouw houvast

Door Redactie, 22 mei 2019

Bouwend Nederland: definitieve rekenregels breedplaatvloeren geven bouw houvast

Minister Ollongren van Wonen (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over definitieve rekenregels om de toepassing van breedplaatvloeren te beoordelen. Voorzitter Maxime Verhagen: “Het is goed dat de deskundigen het eens zijn geworden over de rekenmethode en dat nu helder is welke rekenregels gehanteerd moeten worden. Die duidelijkheid geeft de bouw houvast. Ik ben ook verheugd dat de minister van BZK laat weten dit dossier te gaan monitoren.”

Onderzoek

De definitieve rekenregels vervangen het stappenplan van Adviesbureau Hageman uit 2017. Daarmee is de gewenste duidelijkheid ontstaan over de toetsing van utiliteitsgebouwen en komt een einde aan het overleg tussen deskundigen. Bij het opstellen van deze definitieve rekenregels is een groot aantal organisaties betrokken geweest, onder meer de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, Betonhuis, TU Delft, Rijksvastgoedbedrijf, Vereniging Nederlandse Constructeurs en Bouwend Nederland.

Gevolgen

De definitieve rekenregels betekenen dat bij meer gebouwen waar breedplaatvloeren zijn gebruikt, onderzoek nodig is. Minister Ollongren benadrukt in haar brief dat tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren zijn gevonden waarbij sprake is van grote constructieve problemen.

Beoordeling gefaseerd uitvoeren

Ollongren neemt het voorstel van Hageman over om de beoordeling van de gebouwen met breedplaatvloeren gefaseerd te laten plaatsvinden. In 2019 worden gebouwen onderzocht die bij inventarisatie in 2017 al naar voren zijn gekomen als risicovol. Naar verwachting zal na 1 januari 2020 een onderzoekplicht gelden voor gebouweigenaren, te beginnen met gebouwen hoger dan 70 meter en hoge gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouweigenaren krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om het onderzoek te laten uitvoeren. Overige gebouwen worden daarna beoordeeld. Gebouweigenaren kunnen rekenen op de ondersteuning van onze leden bij het toepassen van de definitieve rekenregels. Ook is de branchevereniging bereid met het ministerie van BZK mee te denken over de monitoring van dit dossier.

Verhogen constructieve veiligheidsniveau

Het rapport van Adviesbureau Hageman is een vervolg op het rapport uit 2017. Hageman heeft na het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in Eindhoven het stappenplan ontwikkeld om de constructie van breedplaatvloeren te beoordelen. Destijds hebben op basis van dat stappenplan in afwachting van de definitieve rekenmethode onder meer onze leden versterkende maatregelen genomen. Bouwend Nederland verwacht dat de definitieve rekenregels een verdere bijdrage leveren aan het verhogen van de constructieve veiligheid van gebouwen in Nederland.

Meer weten? Kijk op www.bouwendnederland.nl/breedplaatvloer  Contactpersoon bij dit bericht

Niels Wensing

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder