De gamechangers zijn aan de bal en het doel is duidelijk

Door Redactie, 23 mei 2019

De gamechangers zijn aan de bal en het doel is duidelijk

Het lerend vermogen moet beter en het moet glashelder zijn wie de regie en eindverantwoordelijkheid voor veiligheid in handen heeft. De sector weet wat het te doen staat na de aanbevelingen van de Onderzoeksraad.

Ingestorte parkeergarages, ministeries met onbetrouwbare vloeren, twintig dodelijke ongevallen in één jaar; het is duidelijk dat er iets schort aan de veiligheid in en om de bouw. En dat dat anders moet. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want er zijn veel verschillende visies, agenda’s en belangen. “Daarom is het zo enorm belangrijk dat we met een aantal grote partijen gezamenlijk hebben uitgesproken dat het zo
niet langer kan, dat er nu écht en snél iets moet gebeuren om een einde te maken aan onveilige situaties”, zegt Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland.


SECTORBREDE BLIK

De eerste stappen waren al gezet door Bouwend Nederland met de start van het meerjarenprogramma
Veiligheid in maart 2018. Maar dit programma heeft een flinke impuls gekregen door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven. Dit keer heeft de Onderzoeksraad breder gekeken dan alleen het specifieke incident; de gang van zaken in de bouwsector als geheel is onder de loep genomen. Daarbij zijn een aantal aanbevelingen rechtstreeks aan diverse private partijen gericht; waaronder Bouwend Nederland.
Duidelijk is dat de Onderzoeksraad glasheldere afspraken wil binnen de bouw zodat er geen twijfel over kan bestaan wie eindverantwoordelijk is voor de veiligheid en daar de regie op voert. Opvallend genoeg schreef de Onderzoeksraad na ‘Eindhoven’ de overheid niet aan. “De raad zegt daar zelf over dat dat in het verleden wel gebeurde maar niet het gewenste resultaat opleverde; en dat daarom dit keer de bal bij
partijen is gelegd die in hun ogen wél het verschil kunnen maken; de ‘gamechangers’”, aldus Heinis.
Een prachtige pluim van de Onderzoeksraad, én een niet te negeren ‘call to action’ voor Bouwend
Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNConstructeurs.

DRAAGVLAK OP ALLE NIVEAUS
Samen met VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs organiseerde Bouwend Nederland november vorig jaar de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer’. Breed samengestelde groepen spraken daar over knelpunten en oplossingsrichtingen. Dat leverde een actieagenda op én een groep enthousiaste kandidaten voor werkgroepen die met verbetering van met name de constructieve
veiligheid aan de slag willen. “Heel belangrijk en waardevol, die input vanuit het werkveld”, vindt Heinis dit bottom-up traject. “Maar tegelijkertijd is ook draagvlak in de top nodig. Op bestuurlijk niveau willen stakeholders tot een gezamenlijke visie op de verbetering van veiligheid in de bouw komen. Vervolgens hoeft de overheid de bal alleen nog maar in te koppen.”


VEEL PARTIJEN, ÉÉN DUIDELIJKE STRUCTUUR
Inmiddels zijn er na het rapport vanuit diverse partijen flink wat bestuurlijke overleggen geïnitieerd.
“Het kenmerkt de bereidwilligheid van partijen om de veiligheid in de bouw voor eens en voor altijd goed te regelen”, zegt Heinis. “En het is begrijpelijk dat er snel van alles in gang is gezet; de Onderzoeksraad wil in oktober van partijen horen wat ze hebben gedaan met de aanbevelingen.” Het maakt ook goed duidelijk waarom het lastig is om dit even snel te regelen. Er zijn veel partijen en iedereen heeft zo zijn ideeën over de aanpak. “Daarom is het cruciaal dat we al heel snel én met z’n allen tot één structuur
zijn gekomen”, weet Heinis. “Het Topoverleg, een overlegstructuur tussen Bouwend Nederland en
het Opdrachtgeversforum, is speciaal voor dit onderwerp aangevuld met de Governance Code
en VNconstructeurs en voert de regie. Daaronder stuurt een denkgroep diverse werkgroepen aan.” 

SNEL, MAAR OOK ZORGVULDIG
Die werkgroepen moeten zich buigen over het verbeteren van het lerend vermogen van de bouw, het bewaken van de constructieve veiligheid enhet beleggen van regie óp en verantwoordelijkheid
vóór veiligheid bij één onafhankelijke partij. Een pittige opgave want visies op oplossingen lopen
uiteen. Zo ziet Bouwend Nederland bij voorkeur dat afspraken over veiligheid wettelijk worden
verankerd. Andere partijen beperken dat liefst tot opname in de Algemene Voorwaarden, omdat wetgeving een tijdrovend traject is. Heinis: “Daar zijn we het wel mee eens en we erkennen de urgentie, maar we willen voorkomen dat veiligheid in de concurrentiesfeer terecht kan komen. En dat risico heb je als afspraken te vrijblijvend zijn. Bij grote partijen zoals die aan het Topoverleg deelnemen zal zo’n afspraak voldoende zijn maar er zijn nu eenmaal ook cowboys die afspraken niet zo serieus nemen en best een gokje willen wagen met veiligheid als ze daar de kosten mee kunnen drukken. Dat moeten we absoluut zien te voorkomen. Daarom zeggen we: opnemen in de Algemene Voorwaarden is prima, maar zorg óók voor een wettelijke borging waarbij een minimum van veiligheid aan alle bouwvakkers en anderen op de bouwplaats gegarandeerd wordt.”Contactpersoon bij dit bericht

Paul Schumacher

Plaatsvervangend Directeur Beleid & Vereniging

Interessante publicaties

    BNL special Veiligheid

    18 april 2019

    In deze BNL special Veiligheid staan we stil bij veiligheid. We hebben deze BNL special gemaakt met onze ambitie in het achterhoofd: nul doden op onze bouwplaatsen. Met deze BNL special Veiligheid willen we inspireren. Zowel experts op het gebied van veiligheid komen aan het woord als lidbedrijven.

    Lees deze publicatie

    Download