Familieleden als werknemers? Sluit een verzuimverzekering af bij de Goudse!

Door Redactie, 04 juni 2019

Familieleden als werknemers? Sluit een verzuimverzekering af bij de Goudse!

Verzekeraars kijken kritisch naar het meeverzekeren van familieleden op een verzuimverzekering. Met de Goudse, al 95 jaar een echt familiebedrijf, zijn we echter een proef gestart waarbij bouwbedrijven (ook kleinere mkb’ers) wél eenvoudig een verzuimverzekering kunnen afsluiten waarop familieleden zijn meeverzekerd.

Nederland telt veel familiebedrijven waarvan een groot deel in de bouwsector werkzaam is. Deze bedrijven zijn onmisbaar voor onze economie. Familiebedrijven zijn goed voor veel werkgelegenheid en voor de helft van ons Bruto Nationaal Product. Ze hebben vaak een lange traditie, zijn gericht op continuïteit, bieden een optimale service en hebben vaak een langdurige band met hun klanten. Kortom, familiebedrijven hebben veel te bieden en springen er in een aantal opzichten positief uit in vergelijking met andere bedrijven.

Verzuimverzekering en familieleden

Als er familieleden op de loonlijst staan, zien verzekeraars dat als een bijzondere situatie. Met name bij kleinere familiebedrijven zien verzekeraars een ander risico, omdat er soms wordt doorgewerkt bij ziekte en er af en toe wordt ziek gemeld terwijl er van ziekte geen sprake is. Ook kan de relatie met de bedrijfsarts onder druk komen te staan. Hierdoor worden door veel verzekeraars familieleden, waaronder echtgenoten en kinderen, uitgesloten van de verzuimverzekering. Met name voor kleinere familiebedrijven vormt dit een ongewenst groot risico. Met onze voordeelpartners hebben we naar een oplossing voor dit probleem gezocht en gevonden.

Proef met soepelere acceptatie

Om tot een oplossing te komen, is Bouwend Nederland om tafel gaan zitten met arbodienst ArboDuo (onderdeel van ArboNed) en De Goudse. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigd acceptatiebeleid voor onze leden. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de Goudse in het komende anderhalf jaar soepeler omgaat met het verzekeren van werkende familieleden. Tegelijkertijd hebben we afspraken gemaakt over een specifieke verzuimaanpak als werknemers van familiebedrijven ziek worden. Door deze gezamenlijke aanpak streven we naar een veel beter inzicht in het daadwerkelijke risico van familiebedrijven. Op basis van de ervaringen vanuit deze proef kunnen wij dan de acceptatie en werkwijze gaan aanpassen.

Familiebedrijf De Goudse

De Goudse doet als verzekeraar mee aan de proef omdat het bedrijf een sterke band voelt met familiebedrijven. De Goudse is namelijk al sinds de oprichting een familiebedrijf, waarvan de bestuursvoorzitter een kleinzoon is van de oprichter. De Goudse wil ondernemers graag verder helpen, zeker als het om familiebedrijven gaat.

Wat betekent dit voor u?

Oók als u familieleden in dienst heeft, kunt u als lid van Bouwend Nederland nu makkelijker een verzuimverzekering van De Goudse afsluiten. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat u een verzuimverzekering kiest met de arbodienstverlening van ArboDuo via De Goudse. Zo krijgt u namelijk ondersteuning in de hele keten van het proces rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid, met doelgerichte preventie en re-integratie. En uiteraard moeten de mee te verzekeren personen een dienstbetrekking hebben en op de loonlijst staan. Eén situatie vormt hierop de uitzondering. U kunt geen verzuimverzekering van De Goudse afsluiten als uw bedrijf naast uzelf (de eigenaar) uit slechts één werknemer bestaat met wie u getrouwd bent of die uw partner is.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via voordeel@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst

Interessante publicaties

    Special Ledenvoordelen voorjaar 2019

    23 mei 2019

    In deze special Ledenvoordelen gaan we dieper in op de ervaringen van verschillende lidbedrijven met een aantal diensten van onze voordeelpartners zoals ondersteuning bij wagenparkbeheer en de overstap naar BIM. We spraken ook met enkele werknemers die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening binnen Bouwend Nederland, namelijk over het organiseren van een incompanytraining of wat er precies gebeurd als je de hulp inroept van Social Support. Daarnaast komen er ook verschillende onderwerpen aan bod over de voordelen waarvan u als lid kunt profiteren. 

    Lees deze publicatie

    Download