Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Eerste Kamer

Door Redactie, 29 mei 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Eerste Kamer

Na veel kritische vragen stemde de Eerste Kamer op 28 mei uiteindelijk in met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet beoogt een betere balans aan te brengen tussen vaste dienstverbanden en flexibel werk. Daartoe bevat de wet verschillende maatregelen, waarvan de meeste ingaan vanaf 1 januari 2020. Bouwend Nederland twijfelt of de wet leidt tot meer vaste dienstverbanden en zet voor haar leden de positieve en negatieve kanten op een rij.

Het duurder maken van flexibele arbeid in combinatie met een opbouw van het recht op een transitievergoeding vanaf dag één voor alle werkenden – dus ook flexibele arbeidskrachten – leidt tot kostenverhogingen voor werkgevers. Dit knelt des te meer voor leden van Bouwend Nederland. Zij hebben immers altijd behoefte aan flexibele krachten om wendbaar te zijn en omdat onze sector nu eenmaal conjunctuurgevoelig is.

Toch bevat de WAB ook een aantal positieve maatregelen.

  • Het ontslagrecht wordt op papier versoepeld door de cumulatiegrond bij ontslag. Dat betekent dat werkgevers verschillende redenen voor ontslag bij elkaar mogen voegen en hun ontslagverzoek niet op één grond hoeven te baseren (bijvoorbeeld disfunctioneren). In zo’n geval kan de rechter echter wel nog een opslag op de transitievergoeding leggen.
  • Verder wordt de zogeheten ketenregeling verruimd naar drie jaar. Werkgevers mogen langer dan nu opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden zonder dat er een vast dienstverband ontstaat.

Krapte arbeidsmarkt reden vast contract

Dat de maatregelen in de WAB ertoe zullen leiden dat er meer vaste dienstverbanden worden aangeboden onderschrijft Bouwend Nederland niet. De toename van vaste dienstverbanden in onze sector is voornamelijk te danken aan de krapte op de arbeidsmarkt, die de beschikbaarheid van personeel beperkt. Werkgevers zijn dan sneller geneigd om iemand een vast arbeidscontract aan te bieden. Doen zij dit niet, dan lopen ze de kans dat hun concurrent dit wel doet.

WAB onderdeel van bredere aanpak

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf aan dat de WAB onderdeel is van een bredere aanpak om meer balans te krijgen op de arbeidsmarkt.

  • Zo heeft hij inmiddels afspraken gemaakt rondom de loondoorbetaling bij ziekte
  • Is in overleg met sociale partners over een pensioenakkoord
  • Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die eind dit jaar met voorstellen en aanbevelingen moet gaan komen over het ‘reguleren van werk’
  • Ook werkt Koolmees aan een wettelijke opvolger voor de wet DBA die de status en inhuur van zzp-ers opnieuw moet gaan definiëren


Met name op dat laatste punt dringt de Eerste Kamer aan op spoed. De minister moet nog vóór de zomer aangeven welke stappen hij zet in die uitwerking van nieuwe wetgeving voor zzp-ers. Bouwend Nederland blijf dit volgen en informeert leden over mogelijke gevolgen.
Heeft u vragen over de wet, Bouwend Nederland Advies helpt u graag verder.


WETGEVING

Contactpersoon bij dit bericht

Jørgen Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging