Contactgroep Jong Grondwerk voor eerste keer bijeen

Door Charles Verheyen , 04 juni 2019

Contactgroep Jong Grondwerk voor eerste keer bijeen

Op 29 mei vond de ‘aftrap’ plaats van de Contactgroep Jong Grondwerk. Deelnemers zijn ‘jongere’ medewerkers van de lidbedrijven van de vakgroep Grondwerk met in het algemeen een managementfunctie binnen het eigen bedrijf.

Tijdens deze startbijeenkomst maakten de leden onderling kennis met elkaar en hebben zij wensen en suggesties uitgewisseld over te bespreken onderwerpen binnen de contactgroep. Kern daarbij ligt in het uitwisselen van ervaringen, het leren van elkaar en persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij wordt ernaar gestreefd iedere bijeenkomst te combineren met een (kort) bezoek aan een interessant project van één van de deelnemers.
De startbijeenkomst werd gehouden bij Pon in Almere, één van de Vrienden van de vakgroep Grondwerk. Na het formele gedeelte volgde een interessante rondleiding door het bedrijf.

Met het mooie aantal van 14 deelnemers is een start gemaakt met de Contactgroep, maar vanzelfsprekend is een verdere groei het doel.Over de auteur

C.E.J.M. (Charles) Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid