Meer jongeren interesseren voor techniek!

Door Redactie, 07 juni 2019

Meer jongeren interesseren voor techniek!

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek. En volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Daarin voorziet de actieagenda Technologie, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW 6 juni jl.  ontving.


Meer jongeren moeten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Vorig jaar heeft de Industriecoalitie (Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Bouwend Nederland) het kabinet gevraagd hier actie op te ondernemen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, ontwikkelden daarom in opdracht van de minister van OCW de actieagenda Technologie.

Versneld resultaten boeken

De Industriecoalitie sprak haar zorg uit over kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt, die tot grote problemen in de technieksector leiden. Er is minder tijd voor innovaties en bedrijven moeten orders laten gaan en hoge kosten maken voor externe inhuur van personeel. De actieagenda wil de inzet in het technisch beroepsonderwijs van overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelen, zodat versneld resultaten kunnen worden geboekt. Samen moeten we aan de slag, om te beginnen op de basisschool, om meer leerlingen kennis te laten maken met techniek.

Excellente opleidingsinfrastructuur

Met de actieagenda is de verbinding gelegd tussen alle betrokken sectoren en het vmbo, mbo en hbo. De activiteiten zijn gericht op een excellente technische opleidingsinfrastructuur, ondersteund door een goed werkend, lerend regionaal netwerk. Zo zorgen we voor voldoende en goed gekwalificeerde vakmensen en is scholing op technisch gebied bereikbaar voor zowel jongeren als volwassen.

Leren en werken

Naast een excellente technische opleidingsinfrastructuur denkt de werkgroep aan het nog beter benutten van de rijke leeromgeving van bedrijven, met bijvoorbeeld leren op de werkplek, bbl-banen en nauwere samenwerking tussen scholen en bedrijfstakken. Vanzelfsprekend hebben de opleidingsbedrijven hierin een spilfunctie.

Docententekort aanpakken

Om het docententekort in de techniekopleidingen aan te pakken adviseert de werkgroep om een lerarenloket in te richten, dat de inzet van werknemers en ondernemers in het onderwijs vergemakkelijkt. Een werknemer die deels voor de klas staat helpt niet alleen het lerarentekort op te lossen, maar levert met zijn actuele kennis ook een waardevolle bijdrage aan het onderwijs en doet tegelijk kennis op die in de praktijk van pas komt. Bouwend Nederland werkt op dit moment aan de pilot 'hybride docent': een medewerker uit een bedrijf die een aantal uur per week voor de klas staat.

Overhandiging

Duovoorzitters van SBB Ineke Dezentjé Hamming en Ton Heerts overhandigden vandaag de gezamenlijke actieagenda aan de minister. Ze deden dat mede namens de werkgroep Technologie. Het Techniekpact, waarvan de partners van de actieagenda ook deel uitmaken, gaat de actieagenda nu uitvoeren.


ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA) INSTROOM

Contactpersoon bij dit bericht

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt