Vraag op tijd eHerkenning aan voor de melding Informatieplicht energiebesparing

Door Edgar van Niekerk , 12 juni 2019

Vraag op tijd eHerkenning aan voor de melding Informatieplicht energiebesparing

Voor 1 juli 2019 moet u, als u aan de voorwaarden voldoet, uw energiebesparende maatregelen melden bij het eLoket van de RVO. Dit in het kader van de Informatieplicht Energiemelding.
Om uw energiebesparende maatregelen te kunnen melden bij het eLoket van de RVO, heeft u eHerkenning nodig. Omdat het enige tijd kost om deze aan te vragen, moet u dit tijdig doen om vóór 1 juli aan uw Informatieplicht energiebeparing te kunnen voldoen. Hoe u dit kunt doen, kunt u in dit artikel lezen.

Meer informatie over de Informatieplicht Energiebesparing vind u op onze themapagina Informatieplicht Energiebesparing over dit onderwerp (klik hier). De veelgestelde vragen over deInformatieplicht energiebesparing kunt u hier lezen.

Wat heb ik nodig om te rapporteren in het eLoket van RVO?

Om te rapporteren in het eLoket moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:
• eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
• Adresgegevens per vestiging
• Contactgegevens van de verantwoordelijke
• Energieverbruik over 2017 of 2018
   o Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
   o Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
   o Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
   o Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte

Hoe vraag ik een eHerkenning aan?

Je kunt het eHerkenningsmiddel aanvragen bij onze ledenvoordeelpartner Unified Post (Zet Solutions) door te klikken op de link. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Je kunt ook een intermediair machtigen om voor je bedrijf te rapporteren in het eLoket. In dat geval hoef je niet zelf eHerkenning aan te vragen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alleen je toezichthouder (gemeente of omgevingsdienst) heeft toegang tot het eLoket van RVO. Met de aangeleverde gegevens kunnen zij hun toezichthoudende taken gericht en effectief uitvoeren. Hun controles zullen zich vooral richten op inrichtingen bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Andere organisaties kunnen niet bij je gegevens.

Wat als ik niets rapporteer in het eLoket?

Dan is de kans groot dat je gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maak je afspraken over hoe je bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

Is dit een eenmalige rapportage?

Nee, na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Waar kan ik mijn genomen energiebesparende maatregelen rapporteren?

Je rapporteert uw genomen energiebesparende maatregelen in het eLoket van RVO.

Kan ik de rapportage ook in stapjes invullen en tussentijds opslaan?

Ja, je kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in eLoket. Je rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat je deze later nog kunt inzien.

Kan ik een intermediair machtigen om voor mij de rapportage in te vullen? En wie is dan verantwoordelijk voor de juistheid?

Ja, je kunt ook een intermediair machtigen die voor je rapporteert in eLoket. Dan hoef je niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van je machtiging aan de intermediair hoef je niet op te sturen.
Hier vind je informatie over hoe je iemand anders machtigt.

Heb ik een eHerkenningsmiddel nodig om te rapporteren?

Ja, om in te kunnen loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Afhankelijk van je leverancier betaalt u 5-22 euro per jaar. Machtig je een intermediair om voor je te rapporteren in eLoket? Dan hoef je niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Binnen mijn inrichting werken meerdere mensen aan energiebesparing. Kunnen wij met meerdere mensen rapporteren?

Nee, dat is niet toegestaan. Per inrichting mag er maar één persoon een rapportage indienen ineLoket.
Kan ik achteraf corrigeren/aanpassen?
Je kunt de gegevens aanpassen tot en met 1 juli 2019. Dit betekent niet dat eLoket na die datum sluit. Voert u na 1 juli 2019 aanpassingen door? Dan wordt er in eLoket een kopie van je rapportage met een nieuw registratienummer aangemaakt.

Krijg ik na het rapporteren gelijk een bericht of ik voldoe aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht?

Nee, je krijgt niet direct een bericht of je wel of niet daaraan voldoet. Dat bepaalt het bevoegd gezag. Nadat je je energiebesparende maatregelen hebt gerapporteerd in eLoket, ontvang je wel direct een bevestigingsmail dat je je rapportage heeft ingediend.
Je gemeente of omgevingsdienst moet je rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit je rapportage om te controleren of je voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van je rapportage kan je gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over je inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Meer weten over de informatieplicht energiebesparing? Schrijf je in voor het gratis webinar van De Duurzame Adviseurs

Wil je nog meer weten over de Informatieplicht Energiebesparing en was je niet in de gelegenheid om de training op 13 juni te volgen, dan kan je je ook inschrijven voor het gratis Webinar Informatieplicht energiebesparing van De Duurzame Adviseurs op dinsdag 2 juli 2019. In dit webinar kan je thuis of op het werk op je eigen computer bekijken en geeft je in korte tijd inzicht in wat de Informatieplicht energiebesparing inhoudt en wat je moet doen.
Schrijf je hier in voor het webinar.


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250