Bouwend Nederland blij dat minister kritisch kijkt naar rol Rijkswaterstaat

Door Redactie, 12 juni 2019

Bouwend Nederland blij dat minister kritisch kijkt naar rol Rijkswaterstaat

Vandaag publiceerde minister van Nieuwenhuizen de stappen die zij wil zetten voor een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de grond- weg- en waterbouwsector, zodat risico’s beter worden beheerst en de benodigde innovaties worden gerealiseerd. Om deze opdracht te kunnen vervullen is een gezonde GWW-sector nodig. De minister gaf McKinsey & Company opdracht om te kijken naar de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector en de rol die Rijkswaterstaat hierin als belangrijke opdrachtgever kan spelen. Het onderzoek heeft de minister afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Bouwend Nederland is tevreden dat de minister kritisch de rol van Rijkswaterstaat als opdrachtgever heeft laten onderzoeken.

Reactie Bouwend Nederland

“Ik ben blij dat de minister verbeteringen wil aanbrengen waar de bouwsector al langere tijd om vraagt,” stelt Maxime Verhagen voorzitter van Bouwend Nederland. “Zo juich ik een grotere voorspelbaarheid en continu├»teit in het aanbod van projecten toe. Maar de huidige aanbestedingspraktijk van Rijkswaterstaat richt zich te veel op de laagste prijs en legt risico’s eenzijdig neer bij de opdrachtnemer. Om de grote maatschappelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie waar te maken moet de bouwsector een kwaliteits- en schaalsprong maken. Rijkswaterstaat en markt kunnen alleen in eendrachtige samenwerking de uitdagingen het hoofd bieden.”

Vraag wordt complexer

Tussen 2018 en 2023 groeit de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) namelijk met 3,4 procent per jaar. In diezelfde tijd verviervoudigt de vervangings- en renovatieopgaaf van Rijkswaterstaat. Daarnaast verandert de vraag aan de sector de komende jaren. De vraag wordt complexer door andere eisen op het gebied van duurzaamheid en door wijzigingen in de bouw, het gebruik en onderhoud van infrastructuur door de inzet van nieuwe technologie.

Download het volledige rapport »

Lees de begeleidende brief van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat na aan de Tweede Kamer »Contactpersoon bij dit bericht

Niels Wensing

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder