Maxime Verhagen aan minister Koolmees: neem belemmeringen weg om meer werknemers aan te trekken voor de bouw & infra

Door Redactie, 13 juni 2019

Maxime Verhagen aan minister Koolmees: neem belemmeringen weg om meer werknemers aan te trekken voor de bouw & infra

De arbeidsmarkt is flink in beweging. De aanstaande invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betekent dat flexibele inzet duurder wordt. Tegelijkertijd blijft het vaste dienstverband beschermd met veel rechten voor werknemers en is de wettelijke status van de zzp-er onzeker. In combinatie met een gespannen arbeidsmarkt legt dit grote druk op ondernemers in de bouw- & infrasector die voor grote maatschappelijke opgaven staan. Naast alle pogingen om jongeren, zij-instromers en statushouders te mobiliseren, blijft er de komende jaren ook behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten. Maar dan moet wetgeving dit niet belemmeren.

Deze oproep deed Maxime Verhagen aan minister Koolmees bij de overhandiging van twee onderzoeken naar de arbeidsmarkt in de bouw- en infrasector. Het EIB-rapport Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw bevestigt het nut van buitenlandse werknemers voor de bouw- en infra dat er vooral in ligt dat ze snel beschikbaar zijn. Het argument dat ze worden ingezet omdat ze goedkoop zijn, ontkracht het onderzoek: buitenlandse arbeidskrachten in onze sector worden volgens de toepasselijke cao-bepalingen betaald.

Maxime Verhagen: “Buitenlandse arbeidskrachten zijn hard nodig om bij te dragen het vele werk in onze sector te realiseren. Er moeten duizenden woningen meer gebouwd worden, er is achterstallig onderhoud aan bruggen en wegen, en er komt een grote verduurzamingsopgave als het Klimaatakkoord doorgaat. Wettelijke belemmeringen voor de inzet van mensen, of dat nu buitenlanders zijn of flexwerkers, moeten we wegnemen. Dat is slecht voor de bouw, de groei van onze economie en daarmee voor heel Nederland”.

Continue aandacht voor veiligheid en communicatie

De inzet van buitenlandse arbeidskrachten vraagt wel om continue aandacht voor veiligheid en communicatie. Mede daarom heeft Bouwend Nederland samen met de vakbonden Bouwspraak ontwikkeld: een gezamenlijk taalgebruik van woorden en pictogrammen waar bepaalde handelingen of bewegingen bij horen. Bouwspraak is begin juni geïntroduceerd en wordt nu uitgerold binnen de sector.

Het onderzoek naar Arbeidsvormen in de bouwsector toont aan dat de bouw- en infrasector zeer conjunctuurgevoelig is en daardoor relatief grote behoefte heeft aan flexibele arbeid. Daarnaast kiezen veel vakmensen bewust zelf voor flexibele arbeid. De Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt inzet van flexarbeid echter duurder zonder dat dat leidt tot meer vaste contracten. Het kan zelfs een averechts effect hebben als flexibele arbeid verschuift naar meer inzet van zzp-ers. Dat waterbedeffect zal uiteindelijk verdwijnen zodra de wettelijke opvolger van de wet DBA van kracht wordt.

Maxime Verhagen uitte zijn zorg aan minister Koolmees: “De druk op onze ondernemers blijft groot. Veel nieuwe wettelijke bepalingen zoals transitievergoeding vanaf dag één, ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte maken het werkgeverschap onaantrekkelijk. Dat wettelijk regime ontmoedigt onze ondernemers om te investeren in meer personeel. De risico’s liggen te eenzijdig bij de werkgevers.”

Minister houdt belemmeringen tegen het licht

Minister Koolmees toonde veel belangstelling voor beide onderzoeken en heeft toegezegd mogelijke belemmeringen tegen het licht te houden. Ook denkt hij na over manieren om uitwassen die verband houden met de inzet van buitenlandse arbeidskrachten in het algemeen strenger aan te pakken. In dat verband is bijvoorbeeld gebrekkige of te dure huisvesting genoemd. Die aanpak steunt Bouwend Nederland overigens volledig: bij de aanpak van oneerlijke concurrentie op alle fronten vindt de minister ons aan zijn zijde.

Lees meer over de onderzoeken:


WETGEVING ARBEIDSMARKT WERKGELEGENHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Jørgen Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging