Column / Meer ruimte voor wonen en werken door Smart Mobility

Door Joke Geldhof , 14 juni 2019

Column / Meer ruimte voor wonen en werken door Smart Mobility

Zelfsturende auto's. Hyperloops. Big data. Vorige week mocht ik in Eindhoven bij Smart Mobility, Dutch Reality proeven van de toekomst op mobiliteitsgebied. Auto's worden steeds slimmer, net als stoplichten en andere slimme technologieën die zorgen voor betere verkeersdoorstroming.

Deze ontwikkelingen gaan in de toekomst nogal wat betekenen voor de manier waarop wij ons allemaal verplaatsen. Dat geldt niet alleen voor personenvervoer, maar ook voor vrachtvervoer: alles wordt een stuk efficiënter, zo is de verwachting. En dat heeft consequenties voor de manier waarop we onze omgeving inrichten en bebouwen.

Die toekomst is dichterbij dan je denkt. Door Mobility as a Service – waarmee alle verschillende vervoersmanieren worden bedoeld die je per keer op andere manieren kunt inzetten om van A naar B te komen – gaat het autobezit naar verwachting afnemen. Nou kruip ik persoonlijk graag achter het stuur om met mijn auto vrienden elders in de provincie te bezoeken, maar in Eindhoven kon ik wel vast aan het idee wennen dat zelfs ik in de toekomst de overstap maak naar een volledig zelfsturende auto. Al vind ik dat nu nog best een spannend idee.

Maar het is natuurlijk gewoon een gegeven: volledig automatische auto's en schepen zijn in ontwikkeling. Verkeerslichten worden intelligenter en kunnen communiceren met het aankomende verkeer. Mobiliteitsapps bieden meer en meer up-to-date reisinformatie. Ook de komende jaren investeert de provincie in het onderzoeken en toepassen van slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op weg en water. Technieken die zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio en een leefbaarder omgeving. Ze bieden mogelijkheden het reizen veiliger, gemakkelijker en prettiger te maken.

Als mensen minder gebruik maken van auto's, hoeven ze die ook niet te parkeren. De openbare ruimte die daarmee vrij komt kun je anders inrichten dan nu. Waar nu wegen of parkeerplaatsen zijn, zou je meer plekken kunnen creëren voor groen, spelen of verblijven. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van de stad. Die plekken zorgen tegelijkertijd voor betere luchtkwaliteit en de broodnodige verkoeling in onze steeds warmere en drogere omgeving. Door klimaat adaptief te bouwen ontstaan nieuwe concepten voor aantrekkelijke en gezonde stedelijke woonmilieus. En het is gelijk een kans om identiteit en groen toe te voegen aan bijvoorbeeld de bloemkoolwijken die nu nog volop verhard zijn voor de vele auto's.

De app Mobility as a Service en andere toekomstige mobiliteitsconcepten die nog in de kinderschoenen staan bieden ook kansen voor de 60 treinstations en 4 grote busstations die Noord-Holland telt; OV-knooppunten met veel potentie. Zij zijn de entrees van stadscentra en omliggende wijken. Op die plekken zal binnenstedelijk worden getransformeerd. In plaatsen als Alkmaar, Hoorn, Zaanstad, Purmerend en Haarlem zijn ze daar al druk mee bezig. Het gaat daarbij niet alleen om het bouwen van woningen of werklocaties, maar om totale herinrichting van hele stationsgebieden.

In dergelijke multifunctionele gebieden is een nieuwe technologie als Mobility as a Service prachtig - en logisch. Jongeren groeien daar nu al mee op, maar iedereen kan zijn voordeel mee doen met Big Data. Ook voor de bouw en infrasector gaat het niet langer alleen om het bouwen van woningen, werklocaties en wegen, maar om het bouwen aan een aantrekkelijke en gezonde samenleving!


DUURZAAMHEID KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Over de auteur

Joke Geldhof

Gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen van de provincie Noord-Holland