Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Door Marieke van der Post , 14 juni 2019

Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Meer dan de helft van de jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019. De toekomst moet het ook zeker van meiden hebben. Waar in 2011 slechts 15% van de meiden aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage in 2019 naar 38%.

Dit zijn enkele uitkomsten van het Bèta&TechMentality-onderzoek dat is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar in opdracht van Platform Talent voor Technologie en dat is recent verschenen. Bouwend Nederland werkt samen met het Platform Talent voor Technologie aan het vergroten van interesse van leerlingen voor techniek.

Bèta&TechMentality-model

Het onderzoek ligt ten grondslag aan een nieuw ontwikkeld Bèta&TechMentality-model dat een nieuwe kijk op jongeren geeft en hoe zij betrokken zijn - of kunnen worden - bij bèta en techniek. Uitgangspunt is dat iedere jongere te interesseren is  voor techniek. Het model maakt een indeling van de doelgroep jongeren van 9 t/m 17 jaar in vijf groepen; vijf bètatypes die onderling sterk verschillen en die dus elk ook hun eigen aanpak vergen.

Meiden vinden zichzelf technisch

Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36% in 2019 versus 28% in 2011.

Niet slim genoeg voor exacte en technische vakken

Dat jongeren steeds meer het belang van technologie voor hun toekomst inzien betekent nog niet dat ze vaker technische vakken kiezen. Een kwart van de jongeren is bang niet slim genoeg te zijn voor technische en exacte vakken: 20% van de jongens versus 28% van de meisjes. “Dit zien we terug in de cijfers”, stelt Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie. “De gestegen interesse voor techniek vertaalt zich al in een hogere instroom van techniekopleidingen, met name bij de vwo leerlingen en de (technische) universiteiten. In het vmbo, havo, mbo en hbo is er echter nog veel te doen. Hier ligt een belangrijke taak voor docenten.”

Wat kan ik er later eigenlijk mee?

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (44%) zou vaker voor technische en exacte vakken kiezen, als duidelijker is wat je er later mee kunt doen. “In de toekomst draait alles om techniek. We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen. Dit vraagt om veelzijdige vakmensen die werken aan een leefbare toekomst voor ons land. Goed geschoolde technici, ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, IT’ers voor het programmeren van robots en installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties. We hebben ze keihard nodig”, aldus Boots.

Platform Talent voor Technologie

Het Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ, waarbinnen de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en TecWijzer is gebundeld. Via Jet-Net&Technet en Katapult (die scholen en bedrijven helpt met het uitvoeren van pps’en) werken scholen en (bouw)bedrijven in de regio met elkaar samen.

Je gaat het maken

Klik hier voor meer informatie over de instroomactiviteiten van Bouwend Nederland. Specifiek voor jongeren is de campagne 'Je gaat het maken in de bouw & infra' gestart.


ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOMCAMPAGNE INSTROOM

Over de auteur

M.J.T.P. (Marieke) van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt