Deadline 1 juli voor Informatieplicht energiebesparing komt snel dichterbij. Heeft u uw energiebesparende maatregelen al gemeld?

Door Edgar van Niekerk , 20 juni 2019

Deadline 1 juli voor Informatieplicht energiebesparing komt snel dichterbij. Heeft u uw energiebesparende maatregelen al gemeld?

Voor 1 juli 2019 moeten alle bedrijven die meer dan 50.000 KWh verbruiken per jaar aan de RVO melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt, dat nog maar 6000 van alle bedrijven dit tot nu toe gedaan heeft.

Melden vóór 1 juli

Uit de gesprekken van Bouwend Nederland Advies met leden , blijkt steevast weer dat het melden van de energiebesparende maatregelen een goede voorbereiding vereist en ook enige tijd in beslag neemt. Begin dus op tijd met uw melding. 1 juli komt snel dichterbij.

Als je bedrijf voldoet aan de verbruiksnormen, meld je dan vóór 1 juli de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen via het eLoket van de RVO. Uitgangspunten zijn de Energiebesparende maatregelenlijst (EML’s) die RVO voor elke bedrijfsector heeft opgesteld. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.


Je kunt het eHerkenningsmiddel aanvragen bij onze ledenvoordeelpartner Unified Post (Zet Solutions) door te klikken op de link. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Je kunt ook een intermediair machtigen om voor je bedrijf te rapporteren in het eLoket. In dat geval hoef je niet zelf eHerkenning aan te vragen.

Meer informatie over wat u moet melden kan je lezen op onze themapagina Informatieplicht Energiebesparing en op de website https://wattjemoetweten.nl/ .


De afgelopen weken ontving Bouwend Nederland Advies veel vragen ontvangen over de Informatieplicht Energiebesparing. Hieronder kunt u de meest gestelde vragen over de Informatieplicht energiebesparing lezen.

Moeten wij ook aan de Informatieplicht Energiebesparing voldoen?


De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.
Op de website van de RVO vind je een handig stappenplan om te bepalen of je bedrijf onder de Informatieplicht valt (klik hier voor het stappenplan)

Wat is een inrichting in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing?

Onder een inrichting wordt verstaan het gebouw waarin bedrijfsmatige activiteiten plaats vinden die niet incidenteel zijn. Om te bepalen of er sprake is van een inrichting kan je gebruik maken van de beslishulp op de website van Kenniscentrum Infomil (klik hier). Of als je twijfelt of één van je gebouwen onder de Informatieplicht Energiebesparing valt, kunt u het bevoegd gezag (d.w.z. de gemeente of de omgevingsdienst waar het bedrijf onder valt) vragen hierover een uitspraak te doen.

Telt de bouwplaats mee voor het bepalen van het energieverbruik in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing?

Een bouwplaats valt meestal niet onder de inrichting van een bedrijf. De redenen hiervoor zijn dat de activiteiten meestal tijdelijk of incidenteel zijn. Je bepaalt of er sprake is van tijdelijke of incidentele activiteiten aan de hand van de volgende criteria:

  1. De duur van de activiteiten. Als de activiteiten op de bouwplaats korter duren dan 6 maanden, valt de bouwplaats niet onder de inrichting van het bedrijf.
  2. Als de bouwactiviteiten langer duren dan 6 maanden wordt er gekeken naar de aanwezigheid van motoren/generatoren op de bouwplaats. Deze staan daar meestal tijdelijk. Als ze korter dan 6 maanden op de bouwplaats staan, dan hoort de betreffende bouwplaats niet bij de inrichting van het bedrijf. Die tijdelijkheid mag overigens ook langer duren dan de 6 maanden hierboven.

Als één van de bovenstaande criteria van toepassing is, is de Informatieplicht Energiebesparing niet van toepassing. Is er twijfel of dat het geval is, dan kan je het bevoegd gezag vragen om te bepalen of de Informatieplicht Energiebesparing wel of niet van toepassing is.

Wel kunnen op de bouwplaats andere activiteiten plaatsvinden die het toch een Wm-inrichting maken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van cement of hout. Wel moet er sprake zijn van een inrichting VOOR deze activiteiten. (voor meer informatie hierover vind u op de website van het Kenniscentrum Infomil klik hier).

Wat is een EML?

 EML staat voor Energiebesparende Maatregelenlijst. Hierop vind je per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.

Welk EML past het beste bij bouwbedrijven?

Er is geen specifieke EML opgesteld voor bouwbedrijven. Afhankelijk van het gebouw waarvoor u moet melden kunt u gebruik maken van de

Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelen beschikbaar zijn, rapporteren alle energiebesparende maatregelen die zij genomen hebben.

Ik heb reeds een inventarisatie gedaan van het verbruik in Kwh en m3 voor wat betreft de informatieplicht. Ons bedrijf verbruikt als onderneming meer dan de aangegeven grenzen. En als gevolg hiervan zouden wij een informatieplicht hebben. Echter is het bedrijf gehuisvest over een vijftal vestigingen. Vraag is nu dient er per vestiging te worden gekeken of er een informatieplicht is of dient het in totaal te worden bekeken?

Je moet voor elk gebouw waar je bedrijfsactiviteiten in plaats vinden bepalen of deze aan de voorwaarden voor de Informatieplicht (zie ook vraag 1+2). Dit zijn de zogeheten inrichtingen. Als je in een gebouw meer dan 50.000 kWh verbruikt, is de Informatieplicht Energiebesparing van toepassing. Is dit niet het geval hoef je geen energiebesparende maatregelen te melden.

Ik voldoe aan de eisen van de informatieplicht energiebesparing. Hoe meld ik de maatregelen die ik heb genomen?

Je kunt de door jouw genomen energiebesparende maatregelen rapporteren via het eLoket van de RVO (klik hier)

Om te rapporteren in het eLoket moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:

  • eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) (lees hier ons artikel over eHerkenning)
  • Adresgegevens per vestiging
  • Contactgegevens van de verantwoordelijke
  • Energieverbruik over 2017 of 2018◦Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
  • Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
  • Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
  • Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte


Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Wat gebeurt als ik niets rapporteer in het eLoket?

Dan is de kans groot dat je gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maak je afspraken over hoe je bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.


Meer informatie over wat je moet melden kan  je lezen op onze themapagina Informatieplicht Energiebesparing en op de website www.wattmoetuweten.nl

Vragen over de Informatieplicht energiebesparing?

Neem contact op met Bouwend Nederland Advies (t. 079 3252 250, e. advies@bouwendnederland.nl)

Met ledenvoordeel Z login (eHerkenning) kan je eenvoudig inloggen bij overheidsorganisaties.

eHerkenning is de opvolger van DIGID voor bedrijven en is door de overheid samen met marktpartijen ontwikkeld voor het efficiënt en betrouwbaar inloggen op (overheids)diensten. Een overheidsorganisatie wil weten of zij ook daadwerkelijk te maken heeft met de medewerker van het bedrijf die inlogt en of deze persoon bevoegd is om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning regelt deze digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie).

Lees hier meer over Zlogin

Meer weten? Kijk naar het webinar Informatieplicht energiebesparing van De Duurzame Adviseurs


Op 21 mei gaf De Duurzame Adviseurs een webinar over de Informatieplicht energiebesparing waarin in korte tijd uitgelegd wordt wat de Informatieplicht energiebesparing inhoudt en wat u moet doen om uw energiebesparende maatregelen te melden. Kijk dit dit webinar terug via deze link

Op 2 juli gaat Nick Moerman van De Duurzame Adviseurs in een webinar nog een keer in op de verplichtingen die de Informatieplicht energiebesparing met zich meebrengen. Dit webinar kan je thuis of op het werk op je eigen computer bekijken en geeft je in korte tijd inzicht in wat de Informatieplicht energiebesparing inhoudt en wat je moet doen. Schrijf je hier in voor het webinar.


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250