Gemeente Tilburg organiseert rondetafel voor bouwers over Nul Emissie Zone in Tilburg op woe 3 juli

Door Dennis Mollet , 26 juni 2019

Gemeente Tilburg organiseert rondetafel voor bouwers over Nul Emissie Zone in Tilburg op woe 3 juli

In het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" heeft het college de ambitie uitgesproken in 2025 een Nul Emissie zone in te stellen voor bestel- en vrachtverkeer. De invulling van de zone zal samen met de belanghebbende partijen uit de stad gedaan worden.

Een Nul Emissie zone heeft veel gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer zich kunt bewegen in, van en naar de stad. Winkels en horeca moeten bevoorraad kunnen worden en bouw- en onderhoudsprojecten moeten uitgevoerd kunnen worden. De nul emissie-oplossingen moeten ook haalbaar en betaalbaar zijn.

Ronde tafel bijeenkomst
De gemeente Tilburg heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd een stappenplan samen te stellen. Voordat we starten met het schrijven van een stappenplan willen we graag alle belangen in beeld hebben. We nodigen u daarom graag uit, als ondernemer in de bouw- en servicesector, of als vertegenwoordiger daarvan, om mee te denken hoe we stap voor stap kunnen toewerken naar een nul emissie zone in Tilburg. Tijdens een ronde tafel bijeenkomst bespreken we met u het proces en de mogelijkheden en knelpunten die wij zien. Ziet u meer knelpunten of juist kansen?

Deze ronde tafel bijeenkomst maakt onderdeel uit van een stakeholdersanalyse waarbij ook andere groepen betrokken worden. We organiseren nog een tweede ronde tafel bijeenkomst met partijen in de sector Transport en Logistiek voor de bevoorrading van het centrum.

Aanmelden en informatie
Uw inbreng is belangrijk en we hopen dan ook dat u aanwezig kunt zijn. Wilt u via een antwoord op deze uitnodiging laten weten of u (of een vervanger namens uw organisatie) komt? Kent u een ondernemer die ook graag aansluit bij deze bijeenkomst, maar geen rechtstreekse uitnodiging heeft ontvangen, dan horen wij dat graag van u..

Heeft u vragen over het programma, dan kunt u contact opnemen met Erik Lubberding, via Erik.Lubberding@bciglobal.com


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN DUURZAAMHEIDSINSTRUMENTEN MARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid