9 tips voor snelle gezamenlijke verduurzaming

Door Redactie Bouwmeesters , 27 juni 2019

9 tips voor snelle gezamenlijke verduurzaming

Efficiënt en versneld 2000 woningen verduurzamen lukt in Brabant dankzij een innovatieve samenwerking tussen twee woningcorporaties en vijf bouwondernemingen. Hoe doen ze dat?

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie brengt deelnemers terug naar één opdrachtgever en één opdrachtnemer. Het resultaat van één jaar lang overleg waar bij aanvang meerdere partijen waren betrokken. Nu de verduurzaming van de 2000 woningen start, geven Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Thuisvenster en Hans Geertman, algemeen directeur van Huybregts en Relou een kijkje in de keuken. Zij zetten de belangrijkste ingrediënten van dit Brabantse succesrecept op een rij:

1 -> Toon lef

Allereerst moet volgens Hobbelen lef worden getoond: “Je moet gewoon beginnen. Durf het anders te doen dan je voorheen hebt gedaan. Dat noemen we procesinnovatie.”

2 -> Wijs een neutrale partij aan als mediator

In Brabant bracht Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties op verzoek van Thuisvester bouwers en corporaties samen. Bouwend Nederland betrok bouwers bij de op te zetten alliantie. Aedes stroomlijnde in de rol van voorzitter het overleg. “Het is goed als een neutrale branchevereniging de samenwerking ondersteunt en boven de partijen staat”, stelt Hobbelen. Volgens Geertman stoorde het de bouwers niet dat de koepelorganisatie van de corporaties deze rol op zich nam: "Aedes vormde hier echt het cement in het bouwwerk van de samenwerking.” De neutrale mediator moet volgens Hobbelen ook druk kunnen zetten op het proces: “Daarbij moet die partij ook goed data kunnen doorgronden. Kennis van zaken is onmisbaar voor een mediator.”

3 -> Bouw een vertrouwensband op

Vertrouwen is onmisbaar voor samenwerking en ontstaat als deelnemers aan de alliantie elkaar goed leren kennen. “Dat betekent veel met elkaar praten en koffie drinken. Het opbouwen van een vertrouwensband vraagt tijd, maar is waardevol”, stelt Hobbelen. Geertman benadrukt dat het goed is om elkaars verschillen te kennen: “Begrijp als bouwer bijvoorbeeld waarom bouwondernemingen sneller besluiten kunnen nemen dan corporaties. Als directeur hoef ik niet al mijn beslissingen ter verantwoording voor te leggen, dat is bij de corporatie anders. Als je dat weet, pas je daar het proces op aan.”

4 -> Wees bereid om andermans werkwijze over te nemen

Binnen de alliantie moeten opdrachtnemers en opdrachtgevers uniform handelen. Dit voorkomt misverstanden en betekent in de praktijk dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert. Volgens beide directeuren moet in goed overleg worden gekozen voor één uniforme aanpak. En dat kan die van de collega zijn. "Dat vraagt om een open opstelling”, meent Geertman. “Accepteer dat die andere corporatie een andere structuur heeft en ga er mee aan de slag”, vult Hobbelen aan.

5 -> Start niet met invulling opdracht, maar met selectie van deelnemers

Ga bij aanvang van het verduurzamingstraject op hoofdlijnen het gesprek aan met geïnteresseerde partijen, adviseren beide directeuren. Daarna volgt volgens Geertman een proces van natuurlijke selectie: “Gaandeweg bleek niet iedereen klaar voor alliantie te zijn. Dan houd je degenen over die wel aan de slag kunnen.”

6 -> Laat alle deelnemers starten met een duidelijke, eigen duurzaamheidsvisie

Het helpt niet als bij de start deelnemende bouwers of corporaties nog moeten gaan nadenken over hun verduurzamingsstrategie, terwijl anderen deze visie helder voor ogen hebben. “Zorg er bij de start voor dat je als onderneming niet nog ander, extra huiswerk moet doen”, tipt Hobbelen.

7 -> Verzand niet in oeverloze discussies over geld

In de voorbereiding sprak de alliantie vaak over geld. Nuttig en noodzakelijk, maar Geertman waarschuwt voor het gevaar om te verdwalen in financiële discussies: “Geld is belangrijk, maar houd focus op de versnelling van de verduurzaming. Die staat bovenaan, dus denk ook op financieel niveau projectoverstijgend."

8 -> Stel je open op en breng kennis mee

Samenwerking slaagt alleen als alle partijen daadwerkelijk al hun kennis delen. “Dat vraagt een open houding, je moet durven delen. Daarvoor moet je eerst vertrouwen in elkaar hebben”, stelt Hobbelen. "Het gaat niet om het halen van kennis, maar het gaat er om dat alle partijen kennis brengen. Daar kun je juist mee onderscheiden. Zorg dus dat je het beste lid van het team bent, want delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Verduurzamen doe je samen”, aldus Geertman.

9 -> Houd iedereen betrokken

Een samenwerkingsverband is meer dan een contract tussen verschillende ondernemingen, stellen beide directeuren. Om de alliantie te laten slagen, moeten mensen betrokken blijven bij het project. “Het is vervelend als iemand na een half jaar betrokken meewerken vertrekt en de opvolger het voortraject niet kent. Die persoon mist dan voorkennis en soms betrokkenheid. Dat zet zo’n partij op een achterstand”, stelt Geertman.

Met alle deze ingrediënten in handen, is het aan opdrachtgevers en uitvoerders om er samen iets moois van te bakken.


ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW DUURZAME BOUWPROCESSEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters