Langjarige prestatiegarantie mogelijk met nieuw NOM modelcontract Nieuwbouw

Door Dick van Werven , 01 juli 2019

Langjarige prestatiegarantie mogelijk met nieuw NOM modelcontract Nieuwbouw

De Afnameovereenkomst Renovatie is enige jaren geleden ontwikkeld door een aantal bouwbedrijven en woningcorporaties binnen Stroomversnelling. Deze versie is in 2018/2019 in een samenwerking van Stroomversnelling met Aedes en Bouwend Nederland doorontwikkeld en aangescherpt. Op 27 juni werd op de TU Delft ook de Afnameovereenkomst Nieuwbouw gepresenteerd. Met dit NOM-modelcontract kan de langjarige energieprestatie worden gecontracteerd.  

Over de Afnameovereenkomst

Wat is dit voor overeenkomst? De naam impliceert dat sprake is van een “Afnemer” die van een “Aanbieder” iets geleverd krijgt. Dit zijn begrippen die tamelijk nieuw zijn in de bouw. Dat geldt niet zozeer voor de onderdelen van datgene wat afgeleverd wordt, maar voor de samenhang en verbondenheid die deze onderdelen vormen. Het gaat om nieuwbouw en renovatie van woningen. Renovatie of verbetering van woningen is niet nieuw; dat gebeurt al vele decennia in ons land. Het (ver)nieuwe(nde) zit hem vooral in hetgeen de nieuwbouw of renovatie omvat.

Meer dan reguliere duurzame nieuwbouw of woningverbetering

Ten opzichte van reguliere woningverbetering of nieuwbouw, gebeurt bij woningverbetering of nieuwbouw op grond van de Afnameovereenkomst iets extra’s. In de eerste plaats wordt de woning namelijk van zodanige isolatie voorzien, dat deze nog maar heel weinig energie vraagt om de woning in de wintermaanden behaaglijk warm te houden. Daarnaast wordt de woning voorzien van een of meer installaties om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, een warmtepomp enzovoorts. De uitdaging is om gemiddeld voldoende energie op te wekken om daarmee te voorzien in de energiebehoefte (warmte, koken, warm water) van de bewoners van de woning. Als dat lukt, zal de energiemeter op nul kunnen blijven staan. Vandaar de aanduiding “NOM” hetgeen staat voor nul-op-de-meter.

Langjarige prestatiegarantie

Anders dan bij standaard nieuwbouw- of renovatieprojecten neemt in dit geval de Aanbieder (het bouwbedrijf) geen afscheid van het project zodra het is opgeleverd. De Afnameovereenkomst gaat ervan uit dat de Aanbieder gedurende een reeks van ten minste 10 jaren het beheer van de installaties en het onderhoud van de woning op zich neemt. Gedurende die beheer- en onderhoudsperiode garandeert de Aanbieder dat de woning qua isolatie doet wat deze moet doen en dat de installaties de energie op blijven wekken, die nodig is en tussen partijen is afgesproken.

De Afnameovereenkomst is een wat vreemde eend in de bijt binnen de standaard bouwcontracten. De Afnameovereenkomst bevat namelijk elementen van: een aannemingsovereenkomst, een design & build overeenkomst, een turnkey- of koopovereenkomst en een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Om duidelijk te maken dat we hier te maken hebben met een ander contract dan gebruikelijk, is gekozen voor de naam Afnameovereenkomst.

De drie belangrijke uitgangspunten van de Afnameovereenkomst:

  1. De Afnameovereenkomst: het product dat gekocht wordt, totaal raamwerk waar alle onderdelen samen komen
  2. Beheer & Onderhoud: de instandhouding van het product zodat de prestatie gegarandeerd kan worden, de voorwaarden waaronder de prestatie geldt.
  3. Monitoring & Verwerkersovereenkomst, om jaarlijks aan te tonen dat de prestatie daadwerkelijk wordt geleverd.

Modelcontract Afnameovereenkomst

De Afnameovereenkomst nieuwbouw en renovatie, inclusief alle bijlagen is beschikbaar via deze website Energielinq en de websites van Bouwend Nederland en Aedes.

Kwaliteitssysteem NOM Keur

Stroomversnelling heeft NOM keur ontwikkeld om een duidelijke standaard in de markt te zetten voor Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw. Het is een kwaliteitssysteem, waarin het NOM concept van een Aanbieder stapsgewijs getoetst wordt om kwalitatief goede NOM woningen te realiseren. NOM keur heeft een Maatlat met eisen op het gebied van energie, comfort en bruikbaarheid. Dit kwaliteitskaders kan gebruikt worden als bijlage 1 prestatiespecificatie binnen de Afnameovereenkomst.  

Zelf aan de slag?

Wilt u aan de slag met de Afnameovereenkomst en wilt u expertise inzetten? Neem dan contact op met Dick van Werven.Over de auteur

D.E. (Dick) van Werven

Beleidsadviseur