Kabinetsreactie Klimaatakkoord: bouw kan aan de slag met energietransitie!

Door Redactie, 28 juni 2019

Kabinetsreactie Klimaatakkoord: bouw kan aan de slag met energietransitie!

Op 28 juni presenteerde het kabinet haar reactie op het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het kabinet een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie.

Bouwsector versnelt energietransitie

De bouwsector neemt graag haar verantwoordelijkheid in de energietransitie. Om deze transitie te versnellen en het Klimaatakkoord te ondersteunen was Bouwend Nederland één van de initiatiefnemers van het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC). Dit BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland voor het jaar 2050 energieneutraal te maken.

Startmotor vliegwiel voor opschaling

Daarnaast zijn we blij dat er in het Klimaatakkoord substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. Het is belangrijk dat de Startmotor snel van start gaat. De Startmotor is een vliegwiel voor opschaling van verduurzaming en een grote stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Juiste condities scheppen

Het Klimaatakkoord bevat veel procesafspraken. In de uitvoering is het belangrijk dat de condities voor handelen geregeld worden voor partijen die aan de lat staan. Technisch is al heel veel mogelijk. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op een continue vraag van opdrachtgevers.

Bouwend Nederland is verheugd dat woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren centraal staat in het Klimaatakkoord. Wij hopen dat de in het Klimaatakkoord genoemde nieuwe financieringsmodellen snel van de grond komen.

Nederland bereikbaar houden

De voorstellen van het kabinet om de mobiliteit te verhogen, volgen wij met interesse. Wij vinden het belangrijk dat Nederland op een duurzame, realistische en toekomstbestendige manier bereikbaar blijft. Binnen de Mobiliteitsalliantie werkt Bouwend Nederland aan concrete voorstellen om Nederland bereikbaar te houden.

Reactie VNO-NCW en MKB Nederland

In hun gezamenlijke persbericht uiten VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hun zorgen over de grote onzekerheid over het effect op internationaal concurrerende sectoren als landbouw en industrie. Zij gaan de politieke klimaatplannen grondig toetsen op uitwerking in de praktijk. De plannen voor de gebouwde omgeving en mobiliteit bestempelen zij als gunstiger. Waarschijnlijk kunnen de plannen die aan deze tafels gemaakt zijn uitgevoerd worden.
Bouwend Nederland is blij dat VNO-NCW en MKB Nederland het akkoord laten doorrekenen op effecten voor het MKB.


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid