Sterk techniekonderwijs is koren op de molen

Door Redactie, 01 augustus 2019

Sterk techniekonderwijs is koren op de molen

Honderden miljoenen euro’s zijn er vrijgemaakt om het technisch onderwijs een impuls te geven. ‘Sterk Techniekonderwijs’ heet het programma dat scholen en regio’s de komende vier jaar een duwtje in de rug gaat geven. Goed nieuws natuurlijk, maar wat wordt er allemaal met dat geld gedaan in Noord-Nederland?

Sterk Techniekonderwijs is een initiatief van het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad,
Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad. Het doel is om door het hele land duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs te realiseren. Daar is een heleboel geld voor uitgetrokken, maar zomaar weggegeven wordt het niet.

Om gebruik te kunnen maken van de regelingen moeten vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid gezamenlijk plannen maken. En uitvoeren.

“Sterk Techniekonderwijs past naadloos bij wat wij al doen; promotie van de bouw en infra en technisch onderwijs, instroom en doorstroom naar hogere opleidingen bevorderen”, zegt Tineke de Groot, projectleider van Bouwen aan de Bouw. “Zo hebben we bijvoorbeeld de ECO-keet, een initiatief van Bouwend Nederland Noord gericht op groep 7 en 8 van de basisscholen. Leerlingen moeten een ontwerp voor een keet op het schoolplein maken waar ze creatieve plannetjes in kunnen bedenken. Ze moeten niet alleen een plattegrond en een maquette maken maar ook aangeven hoe ze hem duurzaam willen maken. Een leuke manier om kennis te maken met de bouw. Verder werken we al een tijd samen met het voortgezet onderwijs en bedrijven om Loopbaanoriëntatie en -begeleidingstrajecten Bouw/Infra op te zetten. We beschikken over een pool van gastdocenten uit het bedrijfsleven; ambassadeurs die op scholen vanuit de praktijk duidelijk maken wat leerlingen kunnen verwachten als ze voor een technische opleiding kiezen, wat de beroepsmogelijkheden zijn. Deze en andere activiteiten zoals de  professionalisering van docenten zijn gelijk aan die van Sterk Techniekonderwijs, en dat werkt versterkend. Het programma stimuleert de onderwijsinstellingen extra om hierin samen te werken.”

Samen FIKS

Ook voor Samen FIKS, dat zich richt op het onderwijs voor Infra en Groen geldt dat Sterk Techniekonderwijs een impuls geeft aan een aantal bestaande activiteiten. André Beeksma, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Stichting Samen FIKS: “Door de regelingen wordt het interessant voor vmbo-scholen om zoveel mogelijk techniekstudenten te hebben. Een techniekstudent levert per jaar ineens drieduizend euro op. Dat moet wel een boost geven.

Ik verwacht dat we door Sterk Techniekonderwijs steviger voet aan de grond krijgen bij het vmbo. Dat is belangrijk voor onze activiteiten om de instroom naar de infra- en groenopleidingen te bevorderen. Het vmbo heeft geen infra-opleidingen, infra is daar alleen een keuzedeel in het derde jaar. We proberen vmbo-leerlingen in de eerste twee jaar met gastlessen, excursies en bedrijfsbezoeken warm te maken voor een bouwgerelateerde opleiding. In het derde jaar kunnen ze dan kennis met de infra-praktijk maken. Dat gebeurt voornamelijk op projecten buiten school want jonge mensen kunnen dit werk niet binnen vier muren leren. Wij zijn dan ook constant op zoek naar realistische en passende projecten die mbo- en hbo-studenten volledig kunnen uitvoeren. Die projecten gebruiken we ook om de vmbo-studenten die het keuzedeel infra volgen, in de praktijk kennis met infra te laten maken.”

Bouwmensen DNWO

Johannes Noor, directeur bij Bouwmensen DNWO juicht Sterk Techniekonderwijs toe. “De stimulans is heel belangrijk. Je ziet nog te veel kinderen in opleidingen zonder toekomst terwijl de bouwopleidingen
die nu juist wel bieden. Daarom hebben we een uitgekiend traject om jongeren enthousiast te maken voor een bouwopleiding. Dat begint al bij de groepen 7 en 8. Via samenwerkingsverbanden nodigen we kinderen uit om door Bouwmensen zelf ontwikkelde schaal-1-op-5-huizen te komen bouwen. Ze zijn klein maar levensecht; de kinderen bouwen ze helemaal op, van de fundering tot en met nok. Doel is natuurlijk om jeugd warm te maken voor de bouw. Dat werkt, we zien er veel terug op het vmbo. In het eerste en het tweede jaar komen ze weer bij ons langs in de oriëntatie voor hun profielkeuze. We zijn daar nu heel actuele modules voor aan het samenstellen, gericht op energietransitie en circulair bouwen. In het derde en vierde jaar komen we ze weer tegen bij de keuzedelen en profieldelen. Dan leren ze over betonelementen storten, dakconstructies maken en andere heel praktijkgerichte zaken waar ze later in de bouw mee aan de slag kunnen. In die trajecten werken we samen met het Alpha-College, het Drenthe-College en de branche. We zien dat het werkt, onze instroom is substantieel hoger dan voorgaande jaren.”


BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOM

Contactpersoon bij dit bericht

Anne de Jonge

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Oost