Column Arjan Putter | Kom naar onze regioactiviteiten!

Door Redactie, 02 juli 2019

Column Arjan Putter | Kom naar onze regioactiviteiten!

Als nieuwe voorzitter van de Regio Randstad Noord zie ik het als mijn taak om meer leden te betrekken bij onze activiteiten. In het verleden heb ik mij als landelijk voorzitter van Jong Bouwend Nederland en als afdelingsvoorzitter van IJmond Kennemerland al ingespannen om leuke activiteiten voor de leden te organiseren. Dat heeft mij geleerd dat wanneer je leden er echt bij weet te betrekken – door een goed programma te bieden, zoals excursies naar bijzondere bouw- en infraprojecten of vakinhoudelijke bijeenkomsten over onderwerpen als BIM en instroom – je hen ook kunt enthousiasmeren en onderling met elkaar weet te verbinden.

In de korte tijd dat ik actief betrokken ben bij het regiobestuur zie ik hoeveel belangrijke, interessante en relevante onderwerpen de revue passeren. De regio heeft in de belangenbehartiging naast het behalen van doelen op korte termijn, ook een langetermijnperspectief. Denk aan de samenwerking met andere (technische) brancheorganisaties voor wat betreft de instroom van personeel en met gemeentebesturen en de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten over investeringen in mobiliteit en woningbouw waar bij de totstandkoming van de provinciale collegeprogramma’s ook de mening van Bouwend Nederland wordt gevraagd.

Het regiobestuur en ik vinden het belangrijk de leden en afdelingen te betrekken bij het opzetten van ons jaarplan en de resultaten van onze inspanningen inzichtelijk te maken, zodat de betrokkenheid van de leden bij activiteiten in de regio toeneemt. Ik hoop u binnenkort dus te ontmoeten
tijdens één van de activiteiten in de regio.

Arjan Putter | Voorzitter Regio Randstad Noord