Individueel opleiden: missing link in bouwopleidingen

Door Redactie, 02 juli 2019

Individueel opleiden: missing link in bouwopleidingen

De Bouw & Infra zit te springen om werkvoorbereiders. BOB KOB ontwikkelde samen met de
branche een nieuw individueel opleidingstraject waarmee zij-instromers snel klaargestoomd kunnen worden voor de veeleisende functie.

Bouwbedrijven vissen vaak in dezelfde vijver om aan gespecialiseerde en ervaren krachten als werkvoorbereiders en calculators te komen. De vraag is echter groter dan het aanbod, en wachten op afstudeerders is ook niet echt een optie. Natuurlijk zijn er ook mensen in andere branches die over de competenties beschikken die de werkvoorbereider nodig heeft. Het gebrek aan de broodnodige bouwkennis is echter vaak een te hoge drempel. “En je kunt van een zij-instromer van 35+ nu eenmaal niet verwachten dat hij eerst vier jaar lang een fulltime hbo-opleiding gaat volgen”, zegt Corinne Weiffenbach.

De HR-adviseur bij De Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen liep tegen dat dilemma aan
met Bas, een zeer gemotiveerde man uit de evenementenwereld die dolgraag de overstap naar werkvoorbereider in de bouw wilde maken. Een zoektocht naar een korte adequate opleiding om hem de vereiste basiskennis bij te brengen leverde niets op. Het gesprek met René Cossé van KOB wel. “We hebben gezamenlijk een speciaal traject voor zij-instromers ontwikkeld, heel flexibel en volledig één-op-één.”

Kennisdosering op maat

De flexibiliteit zit hem er in dat kandidaten er op elk moment mee kunnen starten en niet alleen als het nieuwe studiejaar begint. Maar belangrijker nog is dat de lesstof volledig kan worden afgestemd op de kandidaat. Niet elke zij-instromer begint ‘from scratch’, het kan ook best zijn dat iemand al wat bouwervaring heeft. Daarom begint het traject altijd met een assessment of een intensief gesprek met bouwspecialisten om het kennisniveau vast te stellen. Dan volgt een periode waarin de kandidaat twee uur per week één-op-één met een docent aan de slag gaat op specifieke kennisgebieden. Dat moet voldoende basiskennis opleveren om aan een deeltijd-vervolgtraject te beginnen.

BOB KOB  presenteerde begin april het maatwerktraject aan een groep HR-professionals van diverse bedrijven. Eén van hen was Dave Vervoord. De talentmanager bij VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling West BV is enthousiast over het initiatief. “Zeker voor een functies als werkvoorbereider denk ik dat op individueel niveau opleiden de missing link is in het hele bouw-opleidingspakket.” Hij spreekt uit ervaring. “We hebben een collega die vroeger in Nederland in de bouw werkte, dat vervolgens een aantal jaren in het buitenland heeft gedaan en nu weer terug in het land is. In de tijd dat Matthijs weg was, is er hier veel veranderd in de bouw en we konden hem daardoor niet direct als werkvoorbereider inzetten. Maar met zo’n individueel traject is zijn bouwkundige kennis heel goed en snel op niveau te brengen.”

Pittige belasting

Voor Bas kwam het zij-instromersopleidingstraject van BOB KOB te laat, hij volgde al een vergelijkbaar traject intern bij De Nijs, gecombineerd met het reguliere opleidinsgaanbod van de KOB. “We moesten snel doorpakken om hem zo snel mogelijk te kunnen inzetten”, legt Corinne Weiffenbach uit. “Gelukkig hebben we iemand in dienst die graag wil lesgeven/coachen en het ook kan. Maar het is wel een belasting voor je organisatie om dat intern te doen.” Belasting die naast de gewone begeleiding komt, want naast bouwkennis moeten zij-instromers zich ook het vak van werkvoorbereider eigen maken. Volgens Dave Vervoord zou het een oplossing kunnen zijn om taken van de functie op te knippen. “Zeker in grote complexe projecten. Daar is administratie een groot deel van het werk van werkvoorbereiders en dat zou je goed bij een werkvoorbereider-in opleiding kunnen neerleggen.”

Succesverhalen delen

Je kunt je afvragen of het wel allemoeite waard is. “Als individueel bedrijf niet”, denkt Corinne Weiffenbach. “Maar we zitten als hele branche met dit probleem. En als je het als branche aanpakt, dus met BOB KOB erachter, dan is het de investering wel degelijk waard.” Dan is er nog de vraag waar die nieuwe werkvoorbereiders vandaan moeten komen. Nu druppelen ze voornamelijk binnen via het individuele netwerk van medewerkers maar een oplossing op grote schaal is hard nodig.

Dave Vervoord vindt het in ieder geval belangrijk dat bouwbedrijven zichtbaar zijn en open communiceren over de mogelijkheden die er zijn binnen bedrijven, over openstaande posities maar ook over aanstaande ontwikkelingen. “En we moeten vooral de succesverhalen zoals die van Bas en Matthijs delen. Dat geeft aan de markt en de mensen die mogelijk interesse hebben om in de bouw aan de slag te gaan een signaal af dat deze branche absoluut aandacht aan begeleiding en opleiding besteedt.”Contactpersoon bij dit bericht

Vincent Zijlstra

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt